Arkiver eller omdøb en præsentation

Keynote arkiverer automatisk din præsentation, når du arbejder, så du ikke behøver at gøre det. Du kan omdøbe præsentationen, oprette forskellige versioner af den og arkivere den på en anden placering.

Hvis du vil arkivere præsentationen i et andet format end Keynote, kan du eksportere præsentationen i et andet format.

Arkiver en præsentation

Keynote giver en ny præsentation et eksempelnavn som Uden navn 1 og arkiverer den på en standardplacering. Du kan anføre en titel til præsentationen og arkivere den et andet sted.

 1. Hold Alternativtasten nede, mens du vælger Arkiv > Arkiver som (på Arkivmenuen øverst på skærmen).

  Hvis du ikke kan se Arkiver som, skal du sikre dig, at du holder Alternativtasten nede, når du vælger menukommandoen.

 2. Skriv et emne i feltet Arkiver som.

 3. Indtast et eller flere mærker (valgfrit).

 4. Klik på lokalmenuen Hvor, og vælg, hvor præsentationen skal arkiveres.

  Du kan arkivere den i en mappe på din Mac eller på en server eller arkivere i iCloud.

  Tip: Hvis du ikke kan se det sted, som du søger efter på lokalmenuen, skal du vælge Andre for at se flere muligheder.

 5. Klik på Arkiver.

Når du arkiverer en præsentation til iCloud, opbevares præsentationen på en server, ikke på Mac. Den vises automatisk på din iPad, iPhone eller iPod touch (hvis du indstiller iCloud) og opdateres, hver gang du foretager ændringer i den på en computer eller enhed, som er logget ind på din iCloud-konto. Den mappe i iCloud Drive, der vises i dialogerne Arkiver og Åbn på Mac, er praktisk, fordi den viser, hvad der opbevares i iCloud, men du skal have forbindelse til internettet og være logget ind på din iCloud-konto for at bruge arkiverne.

Omdøb en præsentation

 • Klik på navnet på præsentationen øverst i Keynote-vinduet, og skriv et nyt navn.

Klik hvor som helst uden for dialogen for at lukke den. Du kan også åbne præsentationen, vælge Arkiv > Omdøb (på Arkivmenuen øverst på skærmen) og derefter skrive det nye navn.

Dubler en præsentation

 1. Vælg Arkiv > Dubler.

  En ny præsentation åbnes med det nye navn valgt øverst i præsentationen.

 2. Skriv et nyt navn.

Vend tilbage til en tidligere version af en præsentation

 1. Vælg Arkiv > Tilbage til (på Arkivmenuen øverst på skærmen), og vælg en mulighed: Sidst åbnet eller Gennemse alle versioner.

  • Sidst åbnet: Alle ændringer foretaget i præsentationen, siden du sidst åbnede den, slettes.

  • Gennemse alle versioner: Præsentationens tidslinje vises med hakker i højre side, der viser, hver gang præsentationen blev åbnet, arkiveret, dubleret, låst, omdøbt eller ændret tilbage.

 2. Hvis du vælger Gennemse alle versioner, skal du klikke på hakker langs med tidslinjen for at gennemse versionerne.

 3. Når du finder den ønskede version, skal du gøre et af følgende:

  • Klik på Gendan for at gendanne præsentationen til den pågældende version.

  • Hvis du vil dublere den pågældende version til en ny præsentation, skal du holde Alternativtasten nede og klikke på “Gendan en kopi”.

  • Klik på OK for at lade præsentationen være, som den er, uden ændringer.