Arkiver en præsentation i et andet format

Du arkiverer en Keynote-præsentation i et andet format – PDF, Microsoft PowerPoint, QuickTime, HTML, billeder eller Keynote ’09 – ved at eksportere præsentationen i det pågældende format. Ved eksporten oprettes der en kopi af præsentationen i et andet format, og det er nyttigt, når du deler præsentationen med andre, som måske bruger noget anden software.

Evt. ændringer foretaget i den eksporterede version har ingen indflydelse på originalversionen.

Eksporter din præsentation til et andet format

 1. Vælg Arkiv > Eksporter til > [arkivformat] på menulinjen øverst på skærmen.

 2. Vælg eksportindstillinger afhængigt af arkivtypen:

  • PDF: Vælg en billedkvalitet. Jo højere billedkvalitet, jo større bliver arkivstørrelsen på den eksporterede kopi. Hvert lysbillede vises på sin egen side i PDF-dokumentet. Hvis du vælger “Udskriv hvert stadie i byg”, udskrives hvert byg på sin egen side i samme rækkefølge som i præsentationen.

  • PowerPoint: Vælg afkrydsningsfeltet “Bed om adgangskode for at åbne” for at føje en adgangskode til arkivet.

  • QuickTime: Hvis du har optaget en kommentatorstemme, kan du klikke på lokalmenuen Afspilning og vælge Optagelse til lysbilledshow. Ellers er præsentationen selvafspillende og rykker frem til det næste lysbillede eller byg i henhold til de tidsintervaller, du vælger. Hvis du har en animation, der er indstillet til at rykke frem efter et tidligere byg eller en tidligere overgang, har det tidsinterval, du angiver, ingen indflydelse.

  • HTML: Åbn arkivet index.html, hvorefter præsentationen åbnes i en webbrowser. Animationer og byg eksporteres også med din præsentation.

  • Billeder: Vælg de lysbilleder, du vil eksportere som billeder, og vælg et billedformat til lysbillederne. Jo højere kvaliteten er, jo større bliver arkivet.

  • Keynote ’09: Vælg afkrydsningsfeltet “Bed om adgangskode for at åbne” for at føje en adgangskode til arkivet.

 3. Klik på Næste, og skriv et navn til præsentationen.

  Arkivendelsen føjes automatisk til navnet på præsentationen.

 4. Indtast et eller flere mærker (valgfrit).

 5. Klik på lokalmenuen Hvor, vælg, hvor præsentationen skal arkiveres, og klik derefter på Eksporter.

  Du kan se flere muligheder, hvis du klikker på pilen ud for Arkiver som.