Find en præsentation

Hvis du er usikker på, hvor du har arkiveret en præsentation, er her nogle forslag til, hvordan du hurtigt kan finde den.

Find en præsentation i iCloud eller på din Mac

  • Gør et af følgende:

    • Hvis arkivet har været åbnet fornylig: Åbn Keynote, vælg Arkiv > Åbn seneste (på Arkivmenuen øverst på skærmen), og vælg præsentationen. Keynote viser de sidste ti præsentationer, du har åbnet.

    • Hvis du kender præsentationens titel: Åbn Keynote, vælg Arkiver > Åbn, og skriv derefter titlen eller en del af den i søgefeltet. Du kan finjustere søgningen ved at klikke på lokalmenuen øverst i dialogen Åbn og vælge, hvor du vil søge, eller du kan klikke på din hjemmemappe eller mappen Præsentation i indholdsoversigten til venstre. Når du finder præsentationen, skal du dobbeltklikke på den for at åbne den.

      Tip: Vælg præsentationen for at se, hvor den er arkiveret på Mac. Stien til arkivets placering vises nederst i søgeresultaterne.

    • Hvis du ikke kender titlen, eller hvis du vil søge i bilag til mail og præsentationsindhold: Klik på Spotlight-symbolet på menulinjen i øverste højre hjørne af skærmen (det ligner et forstørrelsesglas), og skriv derefter et eller flere ord fra titlen eller præsentationens indhold. I søgeresultaterne kan du klikke på emnet for at se et eksempel på det. Du åbner præsentationen ved at dobbeltklikke på den. Du kan ved at Kommando-klikke på præsentationen se, hvor den ligger på computeren.