Tilføj en Magisk flytning-overgang

Overgangen Magisk flytning opretter en effekt, så det er ud, som om objekter flyttes fra deres placeringer på et lysbillede til nye placeringer på det næste lysbillede, når du afspiller præsentationen.

Den nemmeste måde at oprette en Magisk flytning-overgang på er at oprette et lysbillede og føje objekter til det, dublere lysbilledet og derefter ændre rækkefølge, størrelse eller retning på objekterne på det dublerede lysbillede. Objekter, der vises på begge lysbilleder, indgår i overgangen. Alle objekter, der vises på det første lysbillede, men ikke på det andet lysbillede, toner ud. Alle objekter, der vises på det andet lysbillede, men ikke på det originale lysbillede, toner ind.

Tilføj en Magisk flytning-overgang

 1. Anbring objekter (tekstfelter, figurer og billeder) på et lysbillede.

 2. Vælg lysbilledet i lysbillednavigatoren, og tryk på Kommando-D for at dublere det.

 3. På det dublerede lysbillede skal du flytte rundt på og ændre størrelse på nogle af eller alle objekterne.

 4. Tilføj evt. tekst og grafik på det dublerede lysbillede, og slet de objekter, du ikke vil have.

 5. Vælg det første af de to lysbilleder.

 6. Klik på knappen Tilføj en effekt nær toppen af indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller knappen Tilføj en effekt ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Animerværktøjslinjen.

 7. Vælg Magisk flytning.

 8. Brug betjeningsmulighederne i indholdsoversigten til at justere overgangens varighed, mens animationen afspilles, m.m.

  Du kan matche objekter eller tekst på følgende måder:

  • Efter objekt: Flytter et objekt på det første lysbillede til en ny placering på det andet lysbillede.

  • Efter ord: Flytter ord på det første lysbillede til nye placeringer på det andet lysbillede. Du kan få det til at se ud, som om ordene selv flytter rundt for at danne nye udtryk eller sætninger.

  • Efter tegn: Flytter tegn på det første lysbillede til nye placeringer på det andet lysbillede. Du kan få det til at se ud, som om bogstaverne selv flytter rundt for at danne nye ord.