Måder at se dine lysbilleder på

Du kan se dine lysbilleder på forskellige måder, så du nemmere kan organisere og redigere din præsentation:

 • Navigatoroversigt er standardoversigten og viser miniaturebilleder af alle lysbilleder. Du kan klikke på dem for at hoppe til bestemte lysbilleder eller trække dem for at omorganisere din præsentation.

 • Funktionen Lysbord viser miniaturer af lysbilleder som på et lysbord, så du kan se flere lysbilleder ad gangen. Denne oversigt er praktisk, hvis du har mange lysbilleder og vil omorganisere din præsentation. Du kan trække lysbilledminiaturerne for at ændre deres rækkefølge.

 • I dispositionsoversigt kan du tilføje og redigere tekst direkte i lysbillednavigatoren. Det er praktisk, hvis du vil se strukturen i præsentationer med megen tekst.

Navigatoroversigt

 1. Klik på Oversigt Knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Navigator.

 2. Gør et af følgende:

  • Flyt rundt på lysbilleder: Træk et lysbillede op eller ned.

  • Grupper lysbilleder: Træk et lysbillede til højre for at rykke det ind i forhold til det foregående lysbillede.

Lysbordsoversigt

 1. Klik på Oversigt Knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Lysbord.

 2. Gør et af følgende:

  • Flyt rundt på lysbilleder: Træk et lysbillede.

  • Rediger et lysbillede, eller vend tilbage til forrige oversigt (navigator- eller dispositionsoversigt): Dobbeltklik på et lysbillede.

  • Skift størrelse på miniaturerne: Træk mærket i det nederste højre hjørne af vinduet.

  • Skjul oversprungne lysbilleder: Vælg afkrydsningsfeltet “Skjul oversprungne lysbilleder”.

  • Vis oversprungne lysbilleder: Fravælg afkrydsningsfeltet “Skjul oversprungne lysbilleder”. Miniaturer af oversprungne lysbilleder er utydelige.

Dispositionsoversigt

Dispositionsoversigt, som viser titlen på og tekst i punktopstilling i hvert lysbillede i lysbillednavigatoren, er mest praktisk, hvis du hurtigt vil indtaste indhold ved oprettelse af en præsentation, fordi du kan skrive tekst i punktopstilling direkte i lysbillednavigatoren.. Du kan også redigere din præsentation i lysbillednavigatoren og trække punkter fra et lysbillede til et andet eller trække dem til et højere eller lavere niveau på det samme lysbillede.

 1. Klik på Oversigt Knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Disposition.

 2. Gør et af følgende:

  • Skift skriftstørrelse: Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen), klik på Generelt, klik på lokalmenuen Skrift til dispositionsoversigt, og vælg derefter en skriftstørrelse.

  • Udskriv dispositionsoversigten: Vælg Arkiv > Udskriv (på Udskrivmenuen øverst på skærmen). Vælg Disposition i dialogen Udskriv.