Juster linealindstillinger

Du kan indstille linealen til at bruge forskellige enheder (punkter, tommer, centimeter) eller vise aksemærker som procenter. Du kan også anbringe nul midt på linealen.

Indstil linealenhed

Når du vælger en enhed til linealer, anvendes den i alle præsentationer. Du kan altid ændre indstillingen, selvom du har en åben præsentation.

Hvis du ikke kan se linealen, skal du klikke på Knappen Oversigtværktøjslinjen og derefter vælge Vis lineal.

  1. Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen), og klik på Linealer.

  2. Klik på lokalmenuen Enheder, og vælg en enhed.

    Du viser linealmærkerne som en procent af lysbilledet ved at vælge afkrydsningsfeltet “Vis linealenheder som procent”.

Anbring nul i midten af lysbilledet

Du kan anbringe nul i midten af linealen og vise stigningen i enhederne på linealen til venstre og højre.

  • Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen), klik på Linealer, og vælg derefter afkrydsningsfeltet “Anbring udgangspunkt på midten af linealen”.