Oversigt over objekter

Et objekt er et emne, som du anbringer på et lysbillede. Fotografier, figurer, diagrammer og tekstfelter er eksempler på objekter. Du kan ændre udseendet på et objekt med de tilgængelige værktøjer ved at klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

Hvert objekt har sine egne specielle formateringsmuligheder, som afhænger af objektets egenskaber og karakteristika. En streg har f.eks. slutpunkter, så når en streg vælges, viser Keynote betjeningsmuligheder til ændring af slutpunkternes udseende.

Vinduet Format i Info om format, der viser færdigdesignede objekter og betjeningsmuligheder til ændring af objekter.

Tilføj et objekt

 1. Klik på en objekttype på værktøjslinjen for at tilføje en tabel, et diagram, en tekst, en figur eller medier (fotografier, lyd og video).

  Klik på pilene for at se flere objektformater, eller rul for at se flere fotografier og mere lyd og video.

 2. Klik på et objekt for at tilføje det, og træk det derefter til det ønskede sted på lysbilledet.

 3. Du ændrer udseendet på objektet ved at vælge objektet, klikke på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre og derefter bruge betjeningsmulighederne til at foretage ændringer. Du kan gøre følgende:

  • Klik på en formatminiature for at anvende et færdigt format, der passer til dit tema.

  • Klik på feltet ud for en funktion for at se mulighederne for hurtigt at ændre udseendet på en funktion.

  • Klik på trekanten ved siden af Udfyld, Ramme eller Skygge, og brug derefter betjeningsmulighederne til at tilpasse udseendet på disse elementer, som du ønsker det.

  • Føj en refleksion til objektet, og juster dets opacitet (gennemsigtighed).

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

Du ændrer udseendet på en tabel eller et diagram ved at bruge fanen Tabel til tabeller eller fanen Diagram til diagrammer.