Rediger et objekts udseende

Du kan justere et objekts udseende ved at ændre dets rammer, fyldfarve, skygge m.m. Keynote indeholder mange færdige objektformater – koordinerede sæt af farver, rammer og skygger – som passer til en præsentations tema. Du kan hurtigt ændre udseende på et objekt ved at anvende et af disse formater, og du kan også vælge mellem et udvalg af ekstra muligheder til tilpasning af objektets udseende.

Anvend et format på et objekt

 1. Vælg et objekt.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Vælg et format øverst på fanen.

  Klik på venstre- eller højrepil for at se flere formater.

Juster et objekts gennemsigtighed

 1. Vælg et objekt.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Træk mærket Opacitet.

Tilføj og rediger et objekts ramme

 1. Vælg et objekt.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Ramme, klik på lokalmenuen, og vælg derefter en rammetype.

 4. Brug betjeningsværktøjerne til at justere rammens udseende (muligheder afhænger af det valgte rammetype).

Udfyld et objekt med farve

Du kan udfylde figurer, tekstfelter og andre objekter med en dækkende farve eller med et farveforløb (to eller flere farver, der blandes ind i hinanden). Du kan vælge farver og farveforløb, der er designet til temaet, eller du kan vælge mellem hele udvalget af farver.

Betjeningsmuligheder til udfyldning af objekter med farve
 1. Vælg et objekt.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Gør et af følgende:

  • Brug en farve eller et farveforløb, der passer med temaet: Klik i farvefeltet ud for Udfyld, og vælg en farve eller et farveforløb.

  • Brug et farveforløb med to farver til udfyldning: Klik på trekanten ud for Udfyld, klik på lokalmenuen, og vælg Fyld til farveforløb. Vælg derefter en farve. Den venstre side af farvefeltet viser farver, der passer til temaet; farvehjulet åbner farvevinduet, hvor du kan vælge alle farver.

  • Brug et specielt farveforløb: Klik på trekanten ud for Udfyld, klik på lokalmenuen, og vælg Avanceret fyld til farveforløb. Klik derefter på farvestoppene under mærket for at vælge en farve. Du kan skubbe farvestoppene og bruge de andre betjeningsmuligheder til at ændre blandingen, vinklen og retningen på farveforløbet.

Udfyld et objekt med et billede

Du kan fylde figurer, tekstfelter og andre objekter med et billede.

 1. Vælg et objekt.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på infotrekanten ved siden af Udfyld.

 4. Klik på lokalmenuen, og vælg Billedfyld eller Avanceret billedfyld, hvis du vil føje en tone til billedet.

 5. Klik på Vælg, naviger til dine fotografier og dobbeltklik derefter på et billede for at tilføje det.

 6. Hvis du vælger Avanceret billedfyld til at tilføje et tonet billede, skal du klikke på farvefeltet (til højre for knappen Vælg) for at vælge en farvetone.

  Træk mærket Opacitet i farvevinduet for at gøre tonen mere eller mindre gennemsigtig.

 7. Du ændrer den måde, billedet udfylder objektet på, ved at klikke på lokalmenuen over knappen Vælg og derefter vælge en mulighed:

  • Original størrelse: Anbringer billedet inden i objektet uden at ændre billedets originale dimensioner.

  • Stræk: Justerer billedets størrelse efter objektets mål.

  • Side om side: Gentager billedet inden i objektet.

  • Skaler og udfyld: Forstørrer eller formindsker billedet for ikke at efterlade nogen plads i objektet.

  • Skaler til kant: Tilpasser billedets størrelse efter objektets mål.

Arkiver specielle fyld

Du kan arkivere specielt fyld, så du kan bruge det igen.

 1. Vælg et objekt med det fyld, du vil arkivere.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på farvefeltet ved siden af Udfyld.

  Et vindue til valg af fyld vises.

 4. Træk fyldet i feltet Nuværende fyld til et andet felt i vinduet for at erstatte det.

  Visse typer fyld kan ikke erstattes. Du ændrer de typer fyld, du kan erstatte, ved at klikke på lokalmenuen Fyldtype og vælge en anden mulighed. Hvis du f.eks vil arkivere et fyld til farveforløb, skal du klikke på lokalmenuen, vælge Fyld til farveforløb og derefter trække fyldet i feltet Nuværende fyld til et felt under Fyld til farveforløb.

Tilføj en skygge

Figurer, tekstfelter og billeder kan have en skygge eller refleksion.

 1. Vælg en figur, et tekstfelt eller et billede.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Skygge, klik på lokalmenuen, og vælg derefter en skyggetype.

  • Skygge: Får objektet til at se ud, som om det svæver over lysbilledet.

  • Skygge ved kontakt: Får objektet til at se ud, som om det står på lysbilledet.

  • Buet skygge: Får et objekt til at se ud, som om kanterne er bukkede.

 4. Juster et af følgende for at ændre skyggens udseende:

  • Sløring: Blødheden på en skygges kant.

  • Forskudt: Afstanden mellem skyggen og objektet eller teksten.

  • Vinkel: Skyggens vinkel.

  • Perspektiv: Vinklen på lyskilden på en kontaktskygge.

Se Rediger et diagrams udseende, hvis du vil føje en skygge til en diagramserie.

Tilføj en refleksion

 1. Vælg en figur, et tekstfelt eller et billede.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Refleksion.

 4. Træk mærket for at gøre refleksionen mere eller mindre synlig.