Skift størrelse på, roter eller spejlvend et objekt

Du kan ændre størrelse på alle objekter. Det er kun figurer, tekstfelter og billeder, der kan roteres eller spejlvendes.

Skift størrelse på et objekt

Objekt med vælgehåndtag
 1. Vælg et objekt.

 2. Gør et af følgende:

  • Skift størrelse på et objekt: Træk et vælgehåndtag.

  • Skift størrelse på et objekt, og bevar dets proportioner: Tryk på Skiftetasten, mens du trækker et vælgehåndtag.

  • Skift størrelse på et objekt til bestemte mål: Klik på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre, og brug derefter betjeningsmulighederne til Bredde og Højde, eller indtast værdier i felterne Bredde og Højde. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

Hvis du altid vil have faste formater, når du ændrer størrelse på et valgt objekt, skal du vælge afkrydsningsfeltet “Fast format” på fanen Organiser i indholdsoversigten.

Roter en figur, et tekstfelt eller et billede

 1. Vælg en figur, et tekstfelt eller et billede.

 2. Klik på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Træk hjulet Roter, eller indtast en gradværdi i det tilstødende felt for at angive den vinkel, som objektet skal roteres med.

  Tip: Du kan også trykke på Kommandotasten, mens markøren er over et vælgehåndtag, og derefter trække for at rotere .

Spejlvend en figur, et tekstfelt eller et billede

 1. Vælg en figur, et tekstfelt eller et billede.

 2. Klik på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på en knap under Spejlvend for at spejlvende et objekt lodret eller vandret.