Tilføj en henvisning

Du kan gøre tekst, billeder og figurer til henvisninger, som udfører en af flere handlinger, når du klikker på dem under en præsentation. Objekter med henvisninger vises lige som normale objekter i din præsentation.

Når du skriver tekst i et tekstfelt eller en figur, registrerer Keynote automatisk gyldige webadresser (URL-adresser) og e-mailadresser. (Adressen skal efterfølges af et mellemrum, et returtegn eller et af mange skilletegn, inkl. anførselstegn, parenteser og kantede parenteser.) URL- og e-mailadresser bliver aktive og understreges for at vise, at de er henvisninger.

Hvis Keynote ikke automatisk skal registrere henvisninger, kan du slå Smarte henvisninger fra.

Henvisningsindikator

Føj en henvisning til tekst eller et objekt

 1. Ctrl-klik på valgt tekst eller et objekt, som du vil føje en henvisning til, og klik på Tilføj henvisning.

 2. Klik på lokalmenuen “Henvis til”, vælg en mulighed, og skriv derefter de nødvendige oplysninger (f.eks. en webadresse eller en e-mailadresse).

  • Lysbillede: Henviser til et andet lysbillede i præsentationen. Klik på Gå til lysbillede for at flytte til det valgte lysbillede.

  • Webside: Henviser til en webside i en browser. Klik på Åbn for at åbne websiden.

  • Mail: Åbner en e-mailbesked med den adresse og det emne, du skriver. Klik på Åbn for at se et eksempel på beskeden.

  • Slut lysbilledshow: Afslutter præsentationen, når du klikker på teksten eller objektet.

 3. Klik uden for dialogen for at lukke den.

Rediger eller fjern en henvisning

Gør et af følgende:

 • Klik på den blå pil i det nederste højre hjørne af et objekt, og foretag ændringer.

 • Tryk på teksten i henvisningen, og foretag derefter ændringer.

Slå automatisk formatering af henvisninger fra

Hvis du ikke automatisk vil formatere henvisninger som tekst, du kan klikke på, kan du slå automatisk formatering fra.

 1. Vælg Rediger > Erstatninger > Vis erstatninger (på Redigermenuen øverst på skærmen).

 2. I vinduet Erstatninger skal du fravælge afkrydsningsfeltet Smarte henvisninger.

 3. Klik på en knap for at erstatte alle forekomster af henvisninger i en præsentation eller kun i den valgte tekst.

Når smarte henvisninger er slået til i præsentationen, vises der et hak ud for Smarte henvisninger på menuen Erstatninger. Du kan fravælge Smarte henvisninger for at slå dem fra, men eksisterende henvisninger ændres ikke, medmindre du vælger den tekst, der indeholder henvisningerne, og derefter følger ovenstående trin.