Tilføj og rediger billeder

Du kan tilføje billeder og grafik fra dit iPhoto-, Aperture- eller Photo Booth-bibliotek eller trække dem fra et websted eller fra Finder. Du kan beskære et billede ved at afmaske dele, som du ikke vil bruge, og foretage justeringer af dets baggrund og eksponering.

Tilføj et billede

Gør et af følgende:

 • Træk et billede fra din computer eller en webside til et billedeksempel eller et andet sted på lysbilledet.

 • Klik på Knappen Eksempel i nederste højre hjørne af et billedeksempel, og vælg derefter det billede, du vil tilføje.

 • Klik på Medier Knappen Medierværktøjslinjen, og vælg derefter et billede fra dit iPhoto-, Aperture- eller Photo Booth-bibliotek.

 • Vælg Indsæt > Vælg (på Indsætmenuen øverst på skærmen), og vælg derefter et billede.

Når du erstatter et eksempelbillede med dit eget billede, er det nye billede ikke længere et eksempel. Hvis du prøver at tilføje et andet billede oven i det først tilføjede billede, overlapper billederne hinanden. Hvis du vil bruge et andet billede end det, du tilføjede, skal du trykke på Kommando-Z for at fjerne billedet og gendanne eksempelbilledet og derefter tilføje det nye billede.

Hvis du ikke kan erstatte et billede i en skabelon, er billedet måske låst. Du kan gøre redigering mulig ved at vælge billedet, klikke på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten og derefter klikke på Lås op. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

Opret et eksempelbillede

Du kan føje billedeksempler til præsentationer, du ofte opdaterer.

 1. Føj et billede til præsentationen, og formater det på den måde, du vil have vist billeder i præsentationen på.

  Du kan tilføje en maske, tilføje en ramme, rotere billedet, ændre billedets størrelse m.m.

 2. Vælg billedet, og vælg derefter Format > Avanceret > Definer som medieeksempel (på Formatmenuen øverst på skærmen).

Afmask (beskær) et fotografi

Du kan skjule uønskede dele af et billede uden at redigere selve billedet.

 1. Dobbeltklik på billedet.

 2. Brug de viste betjeningsværktøjer til at ændre, hvilke dele af billedet der skal være synlige:

  Betjeningsmulighederne til afmaskning på et fotografi
 3. Klik på OK.

Du kan nulstille masken (så den vender tilbage til dens originale størrelse) ved at dobbeltklikke på billedet for at se beskæringsværktøjerne. Du kan også vælge billedet, klikke på fanen Billede øverst i indholdsoversigten til højre og derefter klikke på Rediger maske. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Billede ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

Fjern baggrunden og andre elementer fra et fotografi

Brug Instant Alpha-værktøjet til at gøre dele af et fotografi gennemsigtige. Funktionen er nyttig, hvis du vil fjerne en uønsket baggrund eller farve.

 1. Vælg billedet.

 2. Klik på fanen Billede øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Billede ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på Instant Alpha.

 4. I billedet skal du klikke på den farve, du vil fjerne, og derefter trække langsomt hen over den.

  Mens du trækker, vokser det valgte, så det omfatter tilstødende områder, der bruger lignende farver. Klik og træk flere gange for at fjerne flere farver.

  • Fjern alle forekomster af farven (også i andre dele af fotografiet): Hold Alternativtasten nede, mens du trækker.

  • Tilføj farver på et billede igen: Hold Skiftetasten nede, mens du trækker.

 5. Klik på OK, eller klik på Nulstil, så billedet vender tilbage til originalversionen.

Juster eksponering, mætning og andre billedindstillinger

 1. Vælg billedet.

 2. Klik på fanen Billede øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Billede ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Foretag de ønskede justeringer.

  • Eksponering: Ændrer lys og mørke på billedet generelt.

  • Mætning: Ændrer fyldigheden af farver i billedet. Når du trækker mod højre, bliver farverne mere fyldige og levende.

  • Forbedring: Justerer billedet automatisk ved at sprede de røde, grønne og blå toner jævnt over histogrammet.

 4. Du kan se billedets histogram og justere flere avancerede indstillinger som niveauer, gamma, temperatur og toning, hvis du klikker på Knappen Avanceret billede.

  Vinduet Juster billede med histogram

Du gendanner de originale indstillinger ved at klikke på Nulstil billede.

Tip: Du kan føje disse knapper til værktøjslinjen: Juster billede, Instant Alpha og Afmask. Du kan også åbne betjeningsmulighederne til Juster billede i et separat vindue, som du kan flytte rundt overalt. Vælg Oversigt > Vis Juster billede (på Oversigtmenuen øverst på skærmen).