Tilføj og rediger figurer

Når du føjer en figur til et lysbillede, kan du tilpasse figuren på forskellige måder. Du kan f.eks. ændre standardstjernen på fem spidser til et stjerneskud med tyve spidser, justere rundingerne på hjørnerne på et kvadrat og tilføje tekst i en figur m.m.

Tilføj en figur

 1. Klik på Figur Knappen Figurværktøjslinjen.

  Klik på pilene for at se flere figurformater.

 2. Vælg en figur for at føje den til arket.

Juster konturerne i en figur

Du kan ændre konturerne i alle færdigtegnede figurer på bestemte måder.

En figur med vælgehåndtag
 • Vælg en figur, og gør et af følgende:

  • Rediger hjørnerne på et afrundet kvadrat: Træk det grønne håndtag mod et hjørne for at gøre det skarpere eller væk fra et hjørne for at gøre det rundere.

  • Rediger antallet af takker på en stjerne: Træk det ydre grønne håndtag med eller mod uret for at tilføje og fjerne takker. En stjerne kan have mellem tre og tyve takker.

  • Juster faconen på takkerne på en stjerne: Træk det indvendige grønne håndtag mod midten af stjernen for at gøre takkerne længere og smallere eller væk fra midten for at gøre takkerne kortere og bredere.

  • Juster faconen på en taleboble: Træk det grønne håndtag på boblen for at ændre dens facon. Træk det grønne håndtag på spidsen af punktet for at ændre dets længde og position. Træk det grønne håndtag i bunden af punktet for at ændre dets bredde.

  • Juster antallet af sider i en polygon: Træk det grønne håndtag med eller mod uret for at justere antallet af sider.

  • Juster proportionerne på pile: Træk det grønne håndtag mod spidsen af pilen for at gøre pilespidsen smallere eller mod pilens side for at gøre selve pilen tykkere.

  • Føj flere redigeringspunkter til en figur: Vælg Format > Figurer og streger > Tillad redigering (på Formatmenuen øverst på skærmen). Klik på det sted på figuren, hvor du vil tilføje et redigeringspunkt, og træk derefter punktet.

Rediger en stregs funktioner

Du kan tilpasse udseendet på en streg ved at ændre dens bredde (tykkelse) eller ved at føje forskellige slutpunkter til den – f.eks. en pil, en cirkel eller et kvadrat. Det er nyttigt, hvis du vil lave en pil med to hoveder eller en dekorativ skillestreg.

Vinduet Juster billede med histogram
 1. Klik på Figur Knappen Figurværktøjslinjen, og vælg derefter en streg.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Streg.

 4. Gør et af følgende:

  • Juster en stregs tykkelse: Klik på pilene ud for punktstørrelse i tekstfeltet, eller indtast et tal.

  • Rediger slutpunkter: Klik på lokalmenuen Slutpunkt, og vælg et format til hvert slutpunkt.

Juster kurver langs kanten på en figur

 1. Vælg en figur.

 2. Vælg Format > Figurer og streger > Tillad redigering (på Formatmenuen øverst på skærmen).

 3. Dobbeltklik på et håndtag for at ændre en buet streg til en lige streg; håndtag repræsenterer forskellige typer streger:

  • Kvadratisk med rød kontur: Angiver skarpe streger. Streger, der forbindes til dette punkt, er lige.

  • Cirkel med rød kontur: Angiver buede streger. Streger, der forbindes til dette punkt, er buede.

   Figur med punkter som kan redigeres
 4. Klik uden for figuren, når du er færdig.

Hvis du vil ændre standardkurver til Bézier, skal du vælge Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen) og derefter vælge “Kurver bliver som standard til Bézier-kurver” på fanen Generelt. Når du redigerer en figur, der bruger Bézier-kurver, justerer du kurven vha. håndtag på punktet.

Tegn en figur

Du kan “tegne” på lysbilledet for at oprette dine egne figurer.

 1. Klik på Figur Knappen Figurværktøjslinjen, og klik derefter på værktøjet Tegn med blyant.

 2. Klik et tilfældigt sted på lysbilledet for at oprette det første punkt i den specielle figur.

 3. Flyt markøren, og klik for at oprette et andet punkt; fortsæt med at tilføje så mange punkter, som du vil.

  Du opretter et buet segment ved at klikke og trække og derefter klikke igen.

  Du sletter et segment, du lige har oprettet, ved at vælge et punkt og trykke på Slettetasten.

 4. Du færdiggør tegningen på en af følgende måder:

  • Luk figuren (tilføj en ubrudt streg mellem det første og sidste punkt): Klik på det første punkt.

  • Lad figuren være åben (tilføj ingen streg mellem det første og sidste punkt): Tryk på esc-tasten (Escape).

Du ændrer punkterne eller stregkonturerne i figuren ved at vælge figuren og derefter vælge Format > Figurer og streger > Tillad redigering (på Formatmenuen øverst på skærmen).

Tilføj tekst inden i en figur

 • Dobbeltklik på figuren for at vise indsætningsmærket, og skriv derefter teksten.

  Hvis der er så meget tekst, at den ikke kan vises i figuren, vises der en klipindikator (+). Du ændrer størrelse på figuren ved at vælge den og trække i et vælgehåndtag, indtil hele teksten vises.

Du kan formatere teksten inden i en figur på samme måde som al anden tekst på lysbilledet. Vælg teksten, klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og brug derefter værktøjerne til at ændre den. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

Kombiner figurer for at oprette en ny figur

Du kan oprette en ny figur ved at kombinere en figur med en anden. Hvis du f.eks. vil oprette en figur, der ligner et hjerte, kan du bruge tre figurer – et rudersymbol og to cirkler – og forbinde dem til en enkelt figur. Du kan også trække figurer fra andre figurer eller fjerne overlap mellem to figurer.

Eksempler på kombinerede figurer
 1. Vælg mindst to figurer, der rører ved eller overlapper hinanden.

  Tip: Du får en mere interessant effekt, hvis figurerne overlapper hinanden.

 2. Klik på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på en af følgende knapper:

  • Forbind: Kombinerer de valgte figurer til en enkelt figur.

  • Skæringspunkt: Opretter en figur fra det overlappende område.

  • Subtraher: Fjerner den figur, der er lagdelt oven på en anden figur. Du vælger den figur, der er fjernet, ved at flytte figuren til det øverste lag. Du kan læse mere om, hvordan du skifter lag, i Lagdel, grupper og lås objekter.

  • Udelad: Opretter en figur fra det udelukkede overlappende område mellem figurerne.