Grupper lysbilleder

Du kan oprette grupper af lysbilleder i lysbillednavigatoren ved at indrykke dem op til seks niveauer. Gruppering har ingen indflydelse på, hvordan en præsentation afspilles, og det kan hjælpe dig med at organisere og anbringe lysbilleder mere effektivt. Du kan flytte grupperede lysbilleder som et sæt og skjule grupper, så du bedre kan overskue strukturen i din præsentation.

Grupper lysbilleder

  1. I lysbillednavigatoren skal du vælge et eller flere lysbilleder, som du vil gruppere under det overliggende lysbillede.

  2. Træk lysbilledet til højre, indtil der vises en streg til venstre.

    Lysbillednavigatoren med stregen ved siden af et indrykket lysbillede

    Du kan kun indrykke et niveau mellem lysbilleder, der følger efter hinanden.

Du ophæver gruppering af lysbilleder ved at vælge et eller flere grupperede lysbilleder og derefter trække dem til venstre, indtil de ikke længere er indrykket.