Skift tema til en præsentation

Du kan altid ændre en præsentations tema, hvorefter alle dine lysbilleder overtager det nye temas attributter, inkl. objektformater, lysbilledbaggrunde m.m. Hvis du har bearbejdet et objekt fra det originale tema – f.eks. ved at ændre udseendet på titelteksten på et lysbillede – bevarer objektet ændringerne.

Skift tema til præsentationen

  1. Vælg Arkiv > Skift tema (på Arkivmenuen øverst på skærmen), og vælg derefter et nyt tema.

  2. Fravælg afkrydsningsfeltet “Bevar formatændringer”, hvis det nye temaformat skal tilsidesætte dine formatændringer.

  3. Klik på Vælg.