Tilføj og rediger masterlysbilleder

De lysbilledlayout, der bruges i de enkelte Keynote-temaer, er baseret på masterlysbilleder. Når du vil føje et lysbillede til en præsentation med bestemte elementer – f.eks. en titel og undertitel, en punktliste eller et billede – vælger du det lysbilledlayout, der mest ligner det, du vil have, og derefter erstatter du eksempelelementer og foretager andre ændringer efter behov. Det er kun lysbilledet i din præsentation, der ændres. Masterlysbilledet forbliver urørt.

Hvis du føjer nye billeder, tekst og andre objekter til en master, bliver disse objekter en del af lysbilledets baggrund og kan ikke redigeres i din præsentation. Hvis tekst, figurer eller billeder skal kunne redigeres i præsentationen, skal du føje dem til som eksempler til masterlysbilledet.

Du kan foretage ændringer på et masterlysbillede som på et almindeligt lysbillede – inkl. ændre udseende på tekst, lysbilledets baggrund og størrelse på billederne. Når du gør det, vises ændringerne på alle de lysbilleder i præsentationen, som er baseret på den pågældende master.

Rediger masterlysbilleder

Tilføj et masterlysbillede

 1. Klik på Oversigt Knappen Oversigtværktøjslinjen, og vælg derefter Rediger masterlysbilleder.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Knappen Tilføj lysbillede på værktøjslinjen, og vælg derefter et masterlysbillede.

  • I lysbillednavigatoren skal du vælge et lysbillede med et layout, der svarer til det, du ønsker, og derefter trykke på Retur.

 3. Dobbeltklik på navnet på masterlysbilledet i lysbillednavigatoren, og skriv et nyt navn.

 4. Rediger lysbilledet, som du vil, ved at tilføje tekst, billeder, figurer, eksempler eller andre objekter.

  Hvis objekter på et masterlysbillede skal anbringes i lag med objekter, som du føjer til lysbilleder, der er baseret på denne master, skal du vælge “Objekter på lysbillede må dele lag med master”. Du kan læse mere om lag i Lagdel, grupper og lås objekter. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller afkrydsningsfeltet “Objekter på lysbillede må dele lag med master” ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

 5. Klik på OK nederst på lysbilledlærredet, eller klik på Oversigt Knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg Afslut masterlysbilleder, når du er færdig med at redigere.

Tilføj tekst-, billed- og figureksempler

 1. Klik på Oversigt Knappen Oversigtværktøjslinjen, og vælg derefter Rediger masterlysbilleder.

 2. Vælg det masterlysbillede, du vil redigere.

 3. Føj et tekstfelt, et billede, en video eller en figur til lysbilledet, rediger dets udseende, som du vil, og anbring det på det ønskede sted på masterlysbilledet.

 4. Vælg tekstfeltet, billedet, videoen eller figuren, og vælg derefter Definer som teksteksempel (til et tekstfelt eller en figur) eller Definer som medieeksempel (til et billede eller en video) nær bunden af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller afkrydsningsfeltet Definer som eksempel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 5. Klik på OK nederst på lysbilledlærredet, eller klik på Oversigt Knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg Afslut masterlysbilleder, når du er færdig med at redigere.

Tilføj et objekteksempel i stedet for en tabel eller et diagram

Du opretter et eksempel på et masterlysbillede til en tabel og et diagram ved at tilføje et objekteksempel. På et lysbillede baseret på masteren kan du tilføje en tabel eller et diagram, hvorefter tabellen eller diagrammet overtager størrelsen og placeringen på objekteksemplet.

 1. Klik på Oversigt Knappen Oversigtværktøjslinjen, og vælg derefter Rediger masterlysbilleder.

 2. Vælg det masterlysbillede, du vil redigere.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Objekteksempel i indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller afkrydsningsfeltet Objekteksempel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

Der føjes et objekteksempel til dit lysbillede, og du kan ændre størrelse på det og placere det, hvor du vil. Der kan kun føjes et objekteksempel til et masterlysbillede.