Tilføj tekst
Du erstatter eksempeltekst på et lysbillede ved at dobbeltklikke på teksten og skrive din egen.…

Rediger udseende på tekst
Du kan ændre tekstens udseende ved at ændre dens skrift, format (f.eks. fed eller kursiv)…

Brug afsnitsformater
Et afsnitsformat er et sæt attributter, f.eks. skriftstørrelse og farve, der definerer et afsnits udseende.…

Juster tekst
og afstand Du kan justere tekst i et tekstfelt, en figur, tabelcelle, række eller spalte,…

Formater lister
Du kan oprette lister formateret med punkttegn, tal eller bogstaver. Du kan oprette hierarkier i…

Juster afstand mellem tegn og formatering
Du kan justere afstanden mellem tegn og hæve eller sænke teksten. Udvide eller formindske afstanden…

Formater skilletegn
Du kan automatisk konvertere anførselstegn til krøllede anførselstegn og konvertere dobbelte bindestreger (--) til tankestreger…

Føj en farve eller en ramme til et tekstfelt
Føj en baggrundsfarve og ramme til et tekstfelt eller en figur Du kan tilføje farve…

Stavekontrol
Du kan indstille Keynote til at vise stavefejl, mens du skriver, eller du kan kontrollere…

Find og erstat tekst
Du kan søge efter bestemte ord, udtryk, tal og tegn og automatisk erstatte søgeresultaterne med…