Brug tekst i to retninger

Keynote understøtter tekst i to retninger, så du kan indtaste og redigere tekst skrevet fra venstre til højre (f.eks. engelsk og kinesisk) og fra højre til venstre (f.eks. arabisk og hebraisk). Du kan bruge tekst i to retninger i afsnit og i en valgt figur eller tabelcelle.

Før du kan bruge et andet sprog i din præsentation, skal du indstille en indtastningsenhed til det i vinduet Tastatur (i Systemindstillinger på din Mac). Du kan få flere oplysninger ved at klikke på skrivebordet for at skifte til Finder, vælge Hjælp > Mac-hjælp og søge efter “indtastningsenheder”.

Bemærk: Hvis du føjer en ny indtastningsenhed til din computer, mens Keynote er åben, skal du åbne Keynote igen, så det genkender enheden.

Brug et andet sprog i Keynote

 • Vælg en indtastningsenhed på Tastaturmenuen i højre side af menulinjen på computeren.

  Tastaturmenuen i øverste højre hjørne af menulinjen.

Skift tekstretning i afsnit

Linealen og tabulatorstoppene på den passer til et afsnits retning, så når du ændrer tekstens retning, ændres linealen også.

 1. Klik i et afsnit eller en liste, eller vælg tekst i et afsnit eller en liste.

 2. Gør et af følgende:

  • Skift sprog ved at bruge Tastaturmenuen.

  • Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på Knappen Afsnitsretning for at skrive tekst på det aktuelle sprog. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

  Indsætningsmærket flyttes til den anden side, og afsnittets retning ændres.

  Knappen To retninger
 3. Indtast tekst, og tryk på Retur i slutningen af afsnittet.

  Det næste afsnit fortsætter i den samme retning. Du ændrer dets retning ved at klikke på Knappen Afsnitsretning eller vælge sproget på Tastaturmenuen.

Hvis du vælger flere afsnit med forskellig tekstretning og derefter klikker på Knappen Afsnitsretning, formateres afsnittene, så de passer til det første afsnit i det valgte.

Ændringer i margener og indrykninger anvendes proportionalt på begge tekstretninger. Hvis du f.eks. forøger første linjes indrykning i højre side i et afsnit fra højre til venstre, ændres første linjes indrykning til venstre også i afsnit fra venstre til højre.

Hvis du vil læse, hvordan du skriver og redigerer tekst i to retninger og bruger nogle af de understøttende funktioner i OS X, skal du klikke på skrivebordet for at skifte til Finder, vælge Hjælp > Mac-hjælp og søge efter “tekst i to retninger”.