Find og erstat tekst

Du kan søge efter bestemte ord, udtryk, tal og tegn og automatisk erstatte søgeresultaterne med nyt indhold, som du anfører. Alt indhold, inkl. indhold på lysbilleder, der er sprunget over, og præsentationsnoter inkluderes i søgningen.

Søg efter bestemt tekst

 1. Klik på Knappen Oversigtværktøjslinjen, og vælg Vis Find & erstat.

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil finde, i søgefeltet.

  Resultater fremhæves, når du indtaster tekst.

 3. Hvis du kun vil finde ord, hvor brugen af store og små bogstaver passer med det, du skriver, eller begrænse søgeresultaterne til hele det ord, du skriver, skal du klikke på Knappen Avancerede indstillinger og derefter vælge abc ≠ ABC eller Hele ord.

 4. Klik på pilene for at finde det næste eller forrige resultat.

Klik på pilen ud for forstørrelsesglasset for at se eller slette de seneste søgninger.

Erstat fundet tekst

 1. Klik på Knappen Oversigtværktøjslinjen, og vælg Vis Find & erstat.

 2. Klik på Knappen Avancerede indstillinger i vinduet Find & erstat, og vælg derefter Find & erstat.

  Du kan også vælge andre muligheder, f.eks. Hele ord og abc ≠ ABC for at finjustere søgningen.

 3. Skriv et ord eller et udtryk i det første felt.

  Resultater fremhæves, når du indtaster tekst. Det første resultat vælges og fremhæves med gult.

 4. Skriv erstatningsordet eller -udtrykket i det andet felt.

  Hvis du lader feltet Erstat være tomt, slettes alle forekomster af den fundne tekst, når du erstatter den fundne tekst.

  Vinduet Find & erstat med billedforklaring til knappen, der viser flere muligheder
 5. Brug knapperne nederst i søgevinduet til at gennemgå og ændre tekstresultaterne:

  • Erstat alle: Erstatter alle tekstresultater med erstatningsteksten.

  • Erstat & find: Erstatter det valgte resultat og flytter til det næste.

  • Erstat: Erstatter det valgte resultat med erstatningsteksten, men flytter ikke videre til det næste resultat.

  • Pilen forrige eller næste: Flytter til det forrige eller næste resultat uden at foretage en ændring.

Brug teksterstatninger

Du kan indstille Keynote til automatisk at erstatte bestemt tekst med tekst, som du angiver. Erstat f.eks. “tli” med “til” eller “(c)” med ©.

 1. Vælg Rediger > Erstatninger > Vis erstatninger (på Redigermenuen øverst på skærmen).

  Hvis du vil anvende erstatninger på bestemt tekst, skal du vælge teksten.

 2. I vinduet Erstatninger skal du vælge afkrydsningsfeltet Udskift tekst og derefter klikke på Tekstindstillinger.

  Vinduet Tekst i vinduet Tastatur åbnes i Systemindstillinger.

 3. Klik på Knappen Plus, og skriv derefter den tekst, du vil erstatte (f.eks. “tli”) i kolonnen Erstat.

 4. Skriv det ord, du vil erstatte det med (f.eks. “til”), i kolonnen Med.

  Klik uden for tekstfelterne, før du lukker vinduet.

 5. Klik på en knap for at erstatte alle forekomster af erstatningsteksten i præsentationen eller kun den valgte tekst.

Når Udskift tekst er slået til i præsentationen, vises der et hak ud for Udskift tekst på menuen Erstatninger. Du kan fravælge Udskift tekst for at slå det fra.

Bemærk: Indstillingerne til teksterstatning gælder for andre programmer på computeren, f.eks. TextEdit, som også bruger erstatninger. Hvis du ikke vil bruge en teksterstatning, kan du slå Udskift tekst for den valgte tekst fra i vinduet Erstatninger.