Føj en baggrundsfarve og ramme til et tekstfelt eller en figur

Du kan tilføje farve bag teksten i en figur eller et tekstfelt. Du kan også tilføje en ramme øverst, nederst eller omkring afsnit.

Afsnit med ramme med en punkteret streg.

Tip: Du kan ikke kontrollere opaciteten i en baggrundsfarve i et tekstfelt. Hvis du vil kunne kontrollere gennemsigtigheden i en baggrund, skal du bruge en figur. Du kan tilpasse fyldet i en figur, lige som du vil.

Tilføj en baggrundsfarve

 1. Vælg den tekst, som du vil føje en baggrundsfarve til, eller vælg figuren eller tekstfeltet.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Layout nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på infotrekanten ved siden af Rammer & streger.

 4. Vælg en farve under Baggrundsfarve.

  • Se farver, der passer med temaet: Klik i farvefeltet til venstre.

  • Se alle farver: Klik i farvehjulet, og vælg derefter en farve i farvevinduet.

Tip: Hvis farven ikke skal gå fra margen til margen, kan du tilføje farve bag valgt tekst.

Føj en ramme til tekst

 1. Vælg den figur, det tekstfelt eller den bestemte tekst, som du vil føje en regel til.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Layout nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på infotrekanten ved siden af Rammer & streger.

 4. Klik på lokalmenuen, vælg et stregformat, og klik derefter på pilene i det øverste værdifelt for at justere stregens tykkelse.

  Betjeningsmuligheder til ændring af stregformat, tykkelse, position og farve.
 5. Klik i farvehjulet ud for lokalmenuen med stregtyper, og vælg en farve.

  • Se farver, der passer med temaet: Klik i farvefeltet til venstre.

  • Se alle farver: Klik i farvehjulet, og vælg derefter en farve i farvevinduet.

 6. Klik på en positionsknap for at indstille, hvor stregen skal vises.

 7. Klik på pilene til feltet Forskydning for at justere afstanden mellem stregen og den omgivende tekst.

Du fjerner en streg ved at vælge figuren, tekstfeltet eller teksten, klikke på lokalmenuen med stregtyper og derefter vælge Ingen.