Formater lister

Du kan oprette lister formateret med punkttegn, tal eller bogstaver. Du kan oprette hierarkier i alle lister ved at bruge indrykninger. Til grupperede lister som dem, der bruges i juridiske dokumenter, kan du bruge en kombination af nummererings- og bogstavformater til at definere forskellige hierarkiske niveauer.

Du kan bruge listeformater til at anvende ensartet formatering til lister i en præsentation. Du kan oprette dine egne listeformater, omdøbe eksisterende formater og bruge betjeningsmulighederne til lister til at administrere listeformaterne i præsentationen.

Eksempler på punktlister, ordnede lister og ordnede lister med hierarki.

Opret en liste automatisk

Når automatisk oprettelse af lister er slået til i Keynote-indstillingerne, registrerer Keynote, når du skriver en liste.

 1. Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen).

 2. Klik på Generelt, og vælg derefter afkrydsningsfeltet ud for “Registrer automatisk lister”.

 3. Klik på tekstfeltet, indtast et punkttegn (Alternativ-8), bogstav eller tal, og skriv derefter det første emne på listen.

  Hvis du vil bruge et specialtegn til punkttegnet, skal du vælge Rediger > Specialtegn (på Redigermenuen øverst på skærmen) og derefter klikke på et tegn på en punkt- eller stjernemenu.

 4. Tryk på Retur.

  Keynote føjer automatisk et punkttegn, bogstav, tal eller tegn til de efterfølgende emner på listen.

 5. Du ændrer et emnes indrykningsniveau (hierarki) på listen ved at klikke et sted i emnet og derefter gøre et af følgende:

  • Flyt emnet til højre: Tryk på Tabulator.

  • Flyt emnet til venstre: Tryk på Skift-Tab.

 6. Afslut listen ved at trykke to gange på Returtasten eller en gang på Slettetasten.

Du kan også vælge tekst, som du vil formatere som en liste, og derefter vælge en mulighed på lokalmenuen Punkter & lister i indholdsoversigten til højre. Du kan se flere formateringsindstillinger ved at klikke på trekanten ud for Punkter & lister.

Konverter tekst til en liste

 1. Vælg den tekst, du vil formatere som en liste.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten, og klik derefter på knappen Format.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på lokalmenuen ud for Punkter & lister, og vælg et listeformat.

 4. Klik på trekanten ud for Punkter & lister for at se betjeningsmulighederne til formatering af lister.

  Når du vælger Tekstpunkter, Billedpunkter eller Tal på lokalmenuen under trekanten, vises flere betjeningsmuligheder til den type liste, du valgte.

Du kan bruge en blanding af bogstaver og tal i en liste ved at vælge den tekst, du vil formatere, vælge Tal på lokalmenuen under trekanten og derefter vælge et bogstav eller tal på den sidste lokalmenu. Klik på afkrydsningsfeltet Talrækker, hvis tallene og bogstaverne skal indlejres for hvert niveau (f.eks. 1, 1.1, 1.1.1 osv.).

Skift rækkefølge på emner på en liste

Du kan trække emner på en liste til at andet niveau i hierarkiet eller til et andet indrykningsniveau.

 1. Vælg det emne, du vil flytte, ved at klikke på dets punkttegn, tal eller bogstav.

 2. Træk emnet til venstre eller højre, eller træk det op eller ned på listen, indtil du ser en blå trekant der, hvor du vil placere emnet.

Skift punkttegnsformat

 1. Vælg tekstlinjerne med de punkttegn, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Punkter & lister, klik på lokalmenuen under underoverskriften Punkter & lister, og gør derefter et af følgende:

  • Til tekstpunkter: Klik på lokalmenuen Punkttegn, og vælg en anden type punkttegn (rul for at se dem alle).

   Hvis du vil bruge din egen tekst eller egne tegn til punkttegn, skal du dobbeltklikke på lokalmenuen Punkttegn og derefter skrive din egen tekst eller egne tegn. Hvis du vil bruge et specialtegn, skal du vælge Rediger > Specialtegn (på Redigermenuen øverst på skærmen) og derefter vælge et tegn.

  • Til billedpunkter: Klik på lokalmenuen Punkttegn, vælg Billedpunkter, klik på knappen Aktuelt billede, og vælg derefter et format til billedpunkter.

   Du bruger dit eget billede ved at klikke på Specielt billede og derefter vælge et billedarkiv på computeren.

  Emne, der trækkes til et nyt indrykningsniveau.

Brug de andre muligheder under Punkter & lister til at ændre størrelsen på punkttegnene og justere afstanden mellem tekst og punkttegn.

Skift tal- eller bogstavtype

Du kan bruge tal, bogstaver, romertal eller en kombination af disse til at angive niveauer på en organiseret liste.

 1. Vælg tekstlinjerne med den nummerering, som du vil ændre.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ved siden af Punkter & lister, og vælg derefter en mulighed.

  Betjeningsmuligheder til formatering af tal og bogstaver på lister

Du starter nummereringen fra et andet sted ved at vælge “Start fra” og indtaste et tal eller et bogstav.

Juster afstand og udseende på punkttegn, tal og bogstaver

Du kan ændre afstand, størrelse, farve og justering af punkttegn, tal og bogstaver.

 1. Vælg tekstlinjerne med de punkttegn, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Punkter & lister, og gør et af følgende:

  • Indrykning: Indtast et tal, eller klik på pilene ud for felterne Punkttegn og Tekst for at indstille afstanden fra henholdsvis venstre margen til punkttegnet og fra punkttegnet til punkttegnets tekst.

  • Skift farve på punkttegn: Vælg en farve fra farvefeltet (faste farver, der passer til temaet), eller fra farvehjulet (alle farver).

   Du kan ikke skifte farve på billedpunkttegn, men du kan vælge et andet billede på lokalmenuen Aktuelt billede.

  • Juster størrelsen på punkttegn: Skriv en procentværdi i feltet Størrelse, eller klik på pil op og pil ned.

  • Flyt punkttegn over eller under tekstens midterlinje: Klik på pilene i feltet Juster.

   Punkter & lister med billedforklaringer til betjeningsmulighederne til indrykning af punkttegn og tekst, farve og størrelse på punkttegn og justering

Hvis du vil kunne anvende disse ændringer til andre lister i præsentationen, kan du oprette et listeformat eller opdatere det listeformat, du allerede bruger. Kun formatering, der er foretaget under Punkter & lister, medtages i listeformatet.

Opret, opdater eller tilbagefør et listeformat

Alle lister, du opretter, bruger et listeformat, som definerer, hvordan listen ser ud. Når du ændrer en listes udseende, f.eks. ved at ændre formatet på punkttegn eller tal eller indrykningsafstanden, opretter du tilsidesættelser af formatet (angives af en stjerne ud for listeformatets navn på lokalmenuen Listeformater). Du kan beholde eller fjerne disse tilsidesættelser, eller du kan bruge dem til at oprette et nyt listeformat, som du kan anvende til andre lister.

 1. Vælg linjerne med tekst på listen md dine formateringsændringer.

 2. Klik på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten til højre.

  Hvis listen findes i et tekstfelt, en tabel eller en figur, skal du først klikke på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten og derefter klikke på knappen Format.

 3. Klik på lokalmenuen Listeformater til højre for underoverskriften Punkter & lister, og gør et af følgende:

  • Behold tilsidesættelserne uden at ændre listeformatet: Gør ingenting. Teksten beholder dine ændringer, og der vises en stjerne ud for navnet på listeformatet, hver gang du vælger eller redigerer listen.

  • Fjern tilsidesættelserne, og vend tilbage til det oprindelige listeformat: Klik på formatnavnet (der er et gråt hak ud for det). Tilsidesættelsen fjernes, teksten vender tilbage til det originale format, og hakket bliver sort.

  • Tilføj et nyt listeformat: Klik på Knappen Nyt format øverst på lokalmenuen Listeformater, og skriv et navn til formatet.

   Lokalmenuen Listeformater med en stjerne, der viser en tilsidesættelse, en billedforklaring til knappen Nyt format og en undermenu med muligheder til styring af formater

Listeformater er en type afsnitsformat, og du kan derfor omdøbe, opdatere og slette dem, tilføje tastaturgenveje, der kan anvendes til dem, m.m.

Bemærk: Listeformater omfatter kun den formatering, du indstiller under Punkter & lister i indholdsoversigten. Formatering fra formatsektionen ovenover (skrift, skriftfarve og tegnformater) er ikke inkluderet i listeformatet.

Omdøb eller slet et listeformat

 1. Vælg de tekstlinjer på en liste, som bruger det format, du vil opdatere.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten, og klik derefter på knappen Format.

 3. Klik på lokalmenuen Listeformater til højre for underoverskriften Punkter & lister.

 4. Flyt markøren hen over navnet på formatet, og klik på den pil, der åbner menuen med muligheder.

 5. Gør et af følgende:

  • Vælg Slet format. Hvis du prøver at slette et format, der er i brug i præsentationen, bliver du bedt om at vælge et format, der skal erstatte det, du sletter.

  • Vælg Omdøb format, og skriv et nyt navn.