Juster afstand mellem tegn og formatering

Du kan justere afstanden mellem tegn og hæve eller sænke teksten.

Udvide eller formindske afstanden mellem tegn

 1. Vælg et tekstfelt eller bare den tekst, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

 4. Under Skrift skal du klikke på Knappen Avancerede indstillinger og derefter bruge pilene til at ændre værdien for Tegnafstand.

  Afkrydsningsfeltet Avancerede indstillinger ud for knapperne Fed, Kursiv og Understreget

  Standardafstanden er nul. Når du forøger værdien, bliver afstanden større, og hvis du formindsker værdien, bliver den mindre.

Hvis du kun vælger bestemt tekst: Din indstilling anvendes på al teksten i tekstfeltet og på tekst, du evt. skriver i tekstfeltet, efter at du har anvendt ændringen.

Hvis du vælger et tekstfelt: Din indstilling har kun indflydelse på den valgte tekst, så al ny tekst, du skriver, vil ikke have samme afstandsindstillinger.

Slå ligaturer til og fra i valgt tekst

Nogle skrifter inkluderer ligaturer, som er en dekorativ forbindelse af to tegn til et typografisk tegn. Du kan bruge ligaturer, hvis den skrift, du bruger, understøtter funktionen.

Tekst med og uden ligaturer.
 1. Vælg den tekst, som du vil ændre, eller vælg en tekstboks, hvis du vil ændre al den tekst, som den indeholder.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på Knappen Avancerede indstillinger under Skrift, klik på lokalmenuen Ligaturer, og vælg et emne.

  Afkrydsningsfeltet Avancerede indstillinger ud for knapperne Fed, Kursiv og Understreget
  • Brug standard: Bruger de ligaturindstillinger, som er angivet i vinduet Typografi for den skrift, som du bruger.

   Hvis du vil åbne vinduet Typografi, skal du vælge Format > Skrift > Vis skrifter (i Formatvinduet øverst på skærmen).

  • Brug ingen: Bruger almindelig afstand uden ligaturer til skriften.

  • Brug alle: Bruger alle tilgængelige ligaturer til skriften.

Du fjerner ligaturer fra valgt tekst ved at klikke på lokalmenuen Ligaturer og derefter vælge Brug ingen.

Hæv eller sænk tegn

Du kan justere tegns grundlinje for at hæve eller sænke dem. Et varemærkesymbol er hævet, fordi det vises over navnet på selve varemærket. I en kemisk formel vises antallet af atomer sænket under symbolet for atomet.

 1. Vælg den tekst, der skal være hævet eller sænket.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

 4. Klik på Knappen Avancerede indstillinger under Skrift, klik på lokalmenuen Grundlinje, og vælg Hævet skrift eller Sænket skrift.

  Afkrydsningsfeltet Avancerede indstillinger ud for knapperne Fed, Kursiv og Understreget
 5. Du justerer placeringen ved at ændre værdien af Grundlinjeforskydning med pilene.