Juster tekst og afstand

Du kan justere tekst i et tekstfelt, en figur, tabelcelle, række eller spalte, så teksten justeres til den venstre eller højre kant, centreres eller justeres i forhold til både den venstre og højre kant (lige margener). Du kan også ændre den lodrette justering, justere linjeafstand, indstille tekstmargener og ændre antallet af spalter i en figur eller et tekstfelt.

Du kan justere tekst med tabulatorstop. Når du trykker på Tabulatortasten (eller Alternativ-Tabulator, når du arbejder i en tabelcelle), flytter indsætningsmærket og evt. tekst til højre for det til det næste tabulatorstop, og den tekst, du skriver, starter derfra.

Juster tekst

 1. Vælg tekstfeltet, en figur med tekst, en tabelcelle, række eller spalte.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten, og klik derefter på de ønskede knapper til justering.

  Info om format med vinduet Format åbent med betjeningsmuligheder til farve og tekstformater.

Juster linjeafstand

Du kan justere afstanden mellem tekstlinjerne i et afsnit og ændre afstanden før eller efter et afsnit.

 1. Vælg et tekstfelt eller bare tekst, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Afstand, klik på lokalmenuen, og vælg derefter en mulighed:

  • Linjer: Vælg, hvornår afstanden mellem opstreger (dele af bogstaver, som går op til toppen af linjen) og nedstreger (dele af bogstaver som går under linjen) skal være de samme. Afstanden mellem linjer er proportional med skriftstørrelsen.

  • Mindst: Vælg, hvornår afstanden mellem linjer skal være fast (men linjerne skal ikke overlappe, hvis teksten bliver stor). Afstanden fra en linje til en anden bliver aldrig mindre end den værdi, som du angiver, men den kan være større i forbindelse med større skrifter for at forhindre overlappende tekstlinjer.

  • Præcis: Afstanden mellem grundlinjerne.

  • Mellem: Den værdi, du indstiller, forøger afstanden mellem linjer i stedet for at forøge højden på linjerne. I modsætning hertil fordobler dobbelt linjeafstand højden på hver linje.

 4. Klik på pilene ved siden af afstandsfeltet for at indstille afstanden til den valgte mulighed.

 5. Hvis du vil justere afstanden før og efter det valgte afsnit, skal du klikke på pilene Før afsnit og Efter afsnit.

Indstil afsnitsmargener

Linealerne skal vises, hvis du vil indstille afsnitsmargener. Hvis du ikke kan se linealer, skal du klikke på Knappen Oversigtværktøjslinjen og derefter vælge Vis linealer.

 1. Klik i et afsnit, eller vælg et eller flere afsnit.

 2. Træk indrykningsmærkerne til margen og afsnit (på den øverste lineal) til de ønskede placeringer.

 3. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 4. Hvis du vil bruge standardindrykninger, som gør indrykningen af et helt afsnit større eller mindre, skal du klikke på en af indrykningsknapperne under Justering.

  Muligheder til afsnitsjustering

Du ændrer standardindrykningerne af afsnit ved at klikke på knappen Layout nær toppen af indholdsoversigten og derefter klikke på trekanten ud for Indrykninger.

Info om format med vinduet Format åbent med betjeningsmuligheder til farve og tekstformater.

Rediger antallet af tekstspalter

Du kan ændre antallet af spalter i en figur eller et tekstfelt.

 1. Vælg figuren eller tekstfeltet.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på Layout, og klik derefter på trekanten ud for Spalter.

  Info om format med vinduet Format åbent med betjeningsmuligheder til farve og tekstformater.

Indstil tabulatorstop

 1. Klik eller vælg afsnittene på det sted, hvor tabulatorstoppene skal indstilles.

 2. Klik på det sted på den vandrette lineal, hvor du vil indsætte et tabulatorstop.

  Hvis du ikke kan se linealer, skal du klikke på Knappen Oversigtværktøjslinjen og derefter vælge Vis linealer.

 3. Du ændrer justeringen af tabulatorstop ved at ctrl-klikke på symbolet for tabulatorstoppet og derefter vælge den ønskede justering (venstrejusteret, centreret, højrejusteret eller decimaltabulator).

 4. Du ændrer tabulatorstoppets placering ved at trække dets symbol langs linealen.

  Du fjerner et tabulatorstop ved at trække symbolet for tabulatorstoppet ned under linealen, indtil det forsvinder.

Du kan bruge betjeningsmulighederne på fanen Layout i indholdsoversigten til at ændre andre tabulatorindstillinger, herunder standardafstanden mellem tabulatorer:

Info om format med vinduet Format åbent med betjeningsmuligheder til farve og tekstformater.