Rediger udseende på tekst

Du kan ændre tekstens udseende ved at ændre dens skrift, format (f.eks. fed eller kursiv) eller størrelse og ved at anvende effekter som skygger og kontur m.m.

Rediger udseende på tekst

 1. Vælg den tekst, som du vil ændre, eller vælg en tekstboks, hvis du vil ændre al den tekst, som den indeholder.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Brug betjeningsmulighederne til at ændre formatering.

  Info om format med vinduet Format åbent med betjeningsmuligheder til farve og tekstformater.

Rediger brugen af store bogstaver

Du kan hurtigt ændre tekstblokke til kun store bogstaver eller kun små bogstaver eller formatere tekst som en engelsk titel, hvor hvert ord skrives med stort begyndelsesbogstav.

 1. Vælg den tekst, som du vil ændre, eller vælg en tekstboks, hvis du vil ændre al den tekst, som den indeholder.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på Knappen Avancerede indstillinger under Skrift, klik på lokalmenuen Store bogstaver, og vælg et emne:

  • Ingen: Teksten bevares uden ændringer.

  • Alle store: Al tekst skrives med store bogstaver i samme størrelse.

  • Kapitæler: Al tekst skrives med store bogstaver, og der bruges kapitæler til stort begyndelsesbogstav.

  • Store/små i titel: Det første bogstav i hvert ord skrives med stort begyndelsesbogstav.

Tilføj farve bag tekst

Du kan tilføje en farve bag tekst for at fremhæve teksten.

 1. Vælg et tekstfelt eller bare den tekst, som du vil ændre, eller vælg et tekstfelt, hvis du vil ændre al den tekst, som det indeholder.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på Knappen Avancerede indstillinger under Skrift, og vælg derefter en farve i feltet Fyldfarve til tegn eller i farvehjulet.

  Det venstre farvefelt viser farver, der passer til skabelonen. Farvehjulet til højre åbner farvevinduet, hvor du kan vælge alle farver.

  Avancerede indstillinger til tekst

Du fjerner farven ved at vælge teksten og derefter klikke på feltet Fyldfarve til tegn og vælge farveprøven med en skrå streg igennem nederst til højre i feltet.