Tilføj kommentarer og marker tekst

Du og personer, du deler din præsentation med, kan føje kommentarer til tekst, objekter, diagrammer og lysbilleder. Kommentarer er nyttige, hvis du vil skrive noter til dig selv, stille spørgsmål til korrekturlæsere, fremsætte redaktionelle forslag osv.

Du kan også markere tekst og derefter føje en kommentar til den.

Hvis kommentarer og markeringer ikke skal være synlige, kan du skjule dem.

Tilføj en kommentar

Kommenteret tekst bruger en farve, der identificerer forfatteren af kommentaren. Tekst, objekter og tabelceller med kommentarer er forsynet med et kommentarmærke.

  1. Vælg tekst, eller klik på en tabelcelle eller et objekt, og klik derefter på Knappen Kommentarværktøjslinjen.

    Kommentarer på et lysbillede er altid åbne.

  2. Skriv en kommentar, og klik derefter uden for kommentaren for at lukke den.

Klik på en kommentar for at læse den. Du fjerner kommentaren ved at klikke på Slet i kommentaren.

Du kan ændre størrelsen på teksten i kommentaren ved at vælge Keynote > Indstillinger > Generelt (på Keynote-menuen øverst på skærmen), klikke på lokalmenuen Tekststørrelse og vælge en størrelse.

Indstil forfatternavnet og farven på kommentarer

  1. Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen), og klik på Generelt.

  2. Skriv et navn i feltet Forfatter.

  3. Du ændrer farven ved at vælge Oversigt > Kommentarer > Forfatterfarve (på Oversigtmenuen øverst på skærmen) og derefter vælge en farve.

Marker tekst

Du kan markere tekst i tekstfelter og figurer og derefter føje kommentarer til den. Du kan markere tekst i tabeller, men du kan ikke føje kommentarer til tabelceller.

  1. Vælg teksten, og vælg derefter Indsæt > Markering (på Indsætmenuen øverst på skærmen).

  2. Du tilføjer en kommentar ved at klikke på den markerede tekst og derefter skrive en kommentar.

Du fjerner en markering ved at vælge teksten og derefter vælge Rediger > Fjern markeringer og kommentarer (på Redigermenuen øverst på skærmen).

Vis eller skjul kommentarer

  • Klik på Knappen Oversigtværktøjslinjen og vælg derefter Vis kommentarer eller Skjul kommentarer.