Tilføj tekst

Du erstatter eksempeltekst på et lysbillede ved at dobbeltklikke på teksten og skrive din egen. Hvis du vil føje anden tekst til lysbilledet ud over de eksisterende eksempler, skal du tilføje et nyt tekstfelt og derefter erstatte eksempelteksten i det.

Selve tekstfeltet er et objekt, der kan ændres som de fleste andre objekter. Du kan rotere det, ændre dets ramme, udfylde det med en farve, inddele det i lag m.m. Der er tekstspecifikke betjeningsmuligheder til ændring af udseende på tekst i feltet – inkl. dens skrift, farve, størrelse og justering.

Du kan også tilføje og redigere tekst i en figur eller tabelcelle på samme måde som al anden tekst.

Opret et nyt tekstfelt

 1. Klik på Knappen Tekstværktøjslinjen.

  Der føjes et tekstfelt til lysbilledet (du kan senere ændre tekstens udseende).

 2. Skriv din egen tekst for at erstatte eksempelteksten.

 3. Rediger evt. størrelsen på tekstfeltet ved at vælge det og trække et vælgehåndtag (hvidt kvadrat).

 4. Træk tekstfeltet til den ønskede placering på lysbilledet.

Du sletter et tekstfelt ved at vælge det og trykke på Slet.

Kopier og indsæt tekst

Hvis du hurtigt vil genbruge valgt tekst, skal du kopiere og indsætte den.

 1. Vælg tekst, og vælg Rediger > Kopier (på Redigermenuen øverst på skærmen).

 2. Klik der, hvor teksten skal indsættes, og vælg Rediger > Sæt ind.

Hvis du kopierer tekst og vil have, at teksten skal have samme format som den tekst, den skal indsættes i, skal du vælge Rediger > Indsæt og tilpas format.

Kopier og indsæt et tekstformat

Du kan nøjes med at kopiere formatet i valgt tekst og anvende formatet på anden tekst.

 1. Vælg tekst, og vælg Format > Kopier format (på Formatmenuen øverst på skærmen).

 2. Vælg den tekst, som formatet skal anvendes på, og vælg derefter Format > Indsæt format.

Indtast specialtegn og symboler

Du kan indsætte specialtegn i tekst, f.eks. matematiske symboler, bogstaver med accent, pile og humørsymboler, japanske, kinesiske og koreanske tegn m.m.

 1. Klik på det sted, hvor tegnet eller symbolet skal vises.

 2. Vælg Rediger > Specialtegn (på Redigermenuen øverst på skærmen).

  Tegnvinduet åbnes.

  Vinduet Specialtegn med humørsymboler, knapper til forskellige typer symboler nederst og en billedforklaring til en knap, der viser hele tegnvinduet
 3. Klik på et symbol nederst i vinduet Tegn for at vælge en kategori af tegn. (Kik på venstre- eller højrepilen for at se flere kategorier).

 4. Klik på det tegn, du vil indsætte.

Du finder oplysninger om brug af tastaturer og indtastningsmetoder til andre sprog ved at klikke på skrivebordet for at skifte til Finder, vælge Hjælp > Mac-hjælp (på Hjælpemenuen øverst på skærmen) og søge efter “tastaturmenu”.