Skift diagrammets datareferencer

Du kan ændre et diagrams datareferencer i værktøjet til diagramdata. Du kan kun indtaste tal, datoer eller varigheder i datacellerne.

Tilføj, slet eller rediger en dataserie

 1. Vælg diagrammet, klik på Rediger data, og gør derefter et af følgende:

  • Tilføj en dataserie: Klik i en celle i en ny kolonne eller række, og indtast derefter dine data.

  • Slet en dataserie: Klik på den farvede linje til den række eller kolonne, du vil slette, klik på de viste pile, og klik derefter på Slet kolonne eller Slet række (afhængigt af om du har tegnet rækker eller kolonner som dataserie).

  • Flyt rundt på dataserier: Træk de farvede linjer for at flytte rundt på dataserier i diagrammet.

  • Tilføj et valutasymbol eller anden formatering: Klik på fanen Serie øverst i indholdsoversigten til højre, og brug derefter betjeningsmulighederne på fanen Serie.

  • Rediger værdimærker, og formater tal: Klik på fanen Serie øverst i indholdsoversigten til højre, klik på trekanten ud for Værdimærker, og vælg derefter afkrydsningsfeltet Værdier. Klik på lokalmenuen for at vælge den akse, du vil formatere, og brug derefter betjeningsmulighederne under Format på værdidata til at vælge indstillinger.

 2. Luk vinduet Diagramdata for at vende tilbage til diagrammet.

Skift rækker og kolonner som dataserie

Når du tilføjer et diagram, definerer Keynote standard dataserier til det. Hvis en tabel er kvadratisk, eller hvis den er bredere, end den er høj, er tabelrækkerne i de fleste tilfælde standardserien. Ellers er det kolonnerne, der er standardserien. Du kan ændre, om rækker eller kolonner skal være en dataserie.

 1. Vælg diagrammet, og klik derefter på Rediger data.

 2. Klik på en række- eller kolonneknap i øverste højre hjørne af værktøjet til diagramdata.

  Knapper til tegning af rækker og kolonner
 3. Luk værktøjet til diagramdata, når du er færdig.

Del x-aksen til flere værdier langs y-aksen i punkt- og boblediagrammer

At dele x-aksen betyder at tegne en enkelt type værdi langs x-aksen og give mulighed for at vise flere typer værdier langs y-aksen. I nogle diagramtyper deles x-akseværdierne som standard af flere sæt y-akseværdier.

 1. Vælg diagrammet, og klik derefter på Rediger data.

 2. Klik på Knappen Konfigurer, og vælg (eller fravælg) derefter Del X-værdier.

 3. Luk værktøjet til diagramdata, når du er færdig.