Arkiver og organiser diagramformater

Hvis du tilpasser udseendet på et diagram og vil bruge de samme ændringer igen i andre diagrammer, kan du oprette et nyt format. Det nye format arkiveres sammen med de formater, der følger med temaer.

Arkiver et diagram som et nyt format

 1. Vælg diagrammet med de ændringer, du vil arkivere som et ny format.

 2. Klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten i højre side af Keynote-vinduet.

  Hvis du ikke kan se en indholdsoversigt, eller den ikke indeholder fanen Diagram, skal du klikke på Knappen Format øverst i vinduet.

 3. Klik på trekanten på højre side af miniaturerne med diagramformater for at gå til den sidste gruppe af formater.

 4. Klik på Knappen Nyt format for at tilføje dit format.

 5. Vælg en mulighed i den viste dialog:

  • Alle serieformater: Forbind alle tilgængelige serieformater med diagrammet.

  • Kun synlige serieformater: Behold kun de synlige serieformater i diagrammet.

 6. Klik på OK.

Det nye diagramformat føjes til diagramformaterne øverst i indholdsoversigten. Du kan trække formater for at organisere dem, lige som du ønsker, eller du kan erstatte dem.

Organiser og slet diagramformater

Du kan ændre diagramformaternes rækkefølge i indholdsoversigten i højre side af Keynote-vinduet.

 1. Klik på og hold det format, du vil flytte, nede, indtil det blinker.

 2. Træk formatet til en ny placering.

  Du flytter et format fra en gruppe til en anden ved at trække det hen over venstre- eller højrepilen for at åbne den næste gruppe og derefter trække formatet til den ønskede placering.

Du sletter et format ved at ctrl-klikke på det og derefter vælge Slet format.

Erstat diagramformater

Du kan hurtigt ændre udseendet på diagrammer, som bruger samme format, ved at omdefinere formatet.

 1. Vælg et af de diagrammer, som bruger det format, du vil opdatere, og rediger dets udseende, så det ser ud, som du vil have det.

 2. Vælg det diagram, du lige ændrede (hvis du har fravalgt det).

 3. Klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten i højre side af Keynote-vinduet.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Diagram ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 4. Ctrl-klik på formatet, og vælg derefter Omdefiner format fra det valgte.

 5. Hvis der er mindre end seks serier i diagrammet, vises en dialog. Vælg en mulighed:

  • Alle serieformater: Forbind alle tilgængelige serieformater med diagrammet.

  • Kun synlige serieformater: Behold kun de synlige serieformater i diagrammet.

 6. Klik på OK.

  Formatet opdateres i indholdsoversigten, og alle de diagrammer, som bruger formatet, opdateres.