Rediger et diagrams udseende

Du kan ændre udseendet af et diagram ved at anvende et andet format i det, ændre skriften, tilføje en ramme m.m.

Anvend et andet format på et diagram

Miniaturebillederne øverst på fanen Diagram repræsenterer færdige diagramformater, der er designet specielt, så de ser godt ud med det tema, du bruger. Du kan altid anvende et andet format på et diagram.

 • Vælg diagrammet, klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten til højre, og vælg et andet format blandt miniaturerne øverst i indholdsoversigten. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Diagram ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

Hvis du ikke kan redigere et diagram, kan det være låst. Lås det op for at foretage ændringer.

Skift udseende på diagramtekst

Når du ændrer udseendet på diagramtekst med betjeningsmulighederne på fanen Diagram i indholdsoversigten Format, ændres al tekst i diagrammet.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Diagram ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Gør et af følgende:

  • Skift skrift: Klik på lokalmenuen Diagramskrift, og vælg en skrift.

  • Skift tegnformat: Klik på lokalmenuen under navnet på skriftfamilien, og vælg en mulighed.

  • Gør skriften mindre eller større: Klik på det lille A eller det store A.

   Størrelsen på al tekst i diagrammet ændres proportionalt (med den samme procent).

Du kan ændre titlen på diagrammet og teksten på værdimærker, så den ser anderledes ud end anden tekst, ved at bruge betjeningsmulighederne på henholdsvis fanen Titel på diagram og fanen Værdimærker.

Skift udseende på diagramserier

Du kan ændre udseendet på individuelle dataserier i et diagram. Du kan f.eks. ændre udfyldningstype og farve på linjer, konturformat (stregformat) m.m. i søjle- og lagkagediagrammer. I punktdiagrammer kan du ændre det symbol,d er repræsenterer hvert punkt og tilføje forbindelsesstreger.

 1. Vælg diagrammet, og klik derefter på et element i en dataserie (f.eks. en søjle eller kolonne, et lagkagestykke eller et punkt).

  Hele dataserien vælges.

 2. Klik på fanen Format øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Format ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Brug betjeningsmulighederne til at foretage ændringer.

  Hvis du vil se alle mulighederne, skal du måske klikke på trekanten ved siden af navnet på hver sektion.

  Betjeningsmuligheder til ændring af udseende på dataserier

  Du ændrer farven i dataserien ved at klikke på farvefeltet ved siden af Diagramfarver. Hold markøren over en farvekombination for at se, hvordan den ser ud.

Ændringerne påvirker kun de valgte dataserier. Hvis du vil ændre udseendet på andre serier, skal du vælge et element i en anden serie og derefter foretage ændringerne.

Juster afstanden mellem elements i søjle- og kolonnediagrammer

I et søjle- eller kolonnediagram kan du indstille afstanden mellem kolonner eller søjler.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Diagram ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ved siden af Mellemrum, og indstil derefter den ønskede afstand.

Juster placeringen af stykker i et lagkagediagram

 1. Vælg lagkagediagrammet.

 2. Klik på fanen Stykker øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Stykker ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ved siden af Position, og træk derefter mærket Afstand fra centrum for at adskille stykkerne.

  Lagkagediagram med adskilte stykker

Du flytter et enkelt lagkagestykke ved at dobbeltklikke på stykket og derefter trække det. Du flytter flere stykker på samme tid ved at Kommando-klikke for at vælge dem og derefter trække.

Du kan også flytte betjeningsmuligheden Rotationsvinkel for at ændre lagekagestykkernes retning. Du vil måske gerne fremhæve visse stykker ved at placere dem øverst eller nederst i diagrammet.

Tilføj en ramme omkring et diagram

Du kan føje en ramme til alle 2D-søjle-, kolonne-, område-, punkt- og boblediagrammer.

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Diagram ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Ramme under Valg til diagram.

 4. Du ændrer rammens udseende ved at klikke på trekanten ved siden af Baggrunds- og rammeformat og derefter bruge betjeningsmulighederne til at foretage ændringer.

Juster dybden af et 3D-diagram og faconen på serieelementer

 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Diagram ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ved siden af 3D-scene.

 4. Brug indstillingerne under 3D-scene til at foretage justeringer.

Opret facetkanter mellem serier eller lagkagestykker i et stakket 3D-diagram eller -lagkagediagram

Du kan øge forskellen mellem serier i stakkede 3D-søjlediagrammer eller -kolonnediagrammer og 3D-lagkagediagrammer ved at oprette facetkanter de steder, hvor serierne støder op til hinanden.

Et lagkagediagram med facetkanter
 1. Vælg diagrammet.

 2. Klik på fanen Diagram øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Diagram ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ved siden af 3D-scene.

 4. Vælg afkrydsningsfeltet Vis facetter.