Tilføj eller slet et diagram

Du kan vise dine data i 2D- og 3D-diagrammer samt interaktive diagrammer.

Når du har oprettet et diagram, skal du bruge værktøjet til diagramdata til at skrive data til diagrammet. Når du foretager ændringer i værktøjet til diagramdata, opdateres diagrammet automatisk.

Opret et kolonne-, søjle-, linje-, område- eller lagkagediagram

 1. Klik på Knappen Diagramværktøjslinjen, og klik derefter på 2D, 3D eller Interaktiv.

 2. Vælg en diagramtype.

  Klik på venstre- eller højrepilen for at se flere farve- og formatindstillinger.

  Hvis du tilføjer et 3D-diagram, vises Rotationsmærke midt på det. Du kan altid trække mærket for at justere diagrammets retning.

 3. Klik på Rediger data.

  Værktøj til diagramdata vises med eksempeldata.

 4. Indtast dine egne data i værktøjet til diagramdata.

  Du kan tilføje tal, datoer eller varigheder i datacellerne. Du formaterer tallene ved at klikke på lokalmenuen Værdimærker på fanen Serie i indholdsoversigten til højre.

 5. Du kan ændre, om rækker eller kolonner skal tegnes som dataserier, ved at klikke på en af knapperne i øverste højre hjørne af tabellen.

Opret et punktdiagram

Punktdiagrammer viser relationer mellem to eller flere datasæt. De viser data som punkter og kræver mindst to kolonner eller rækker af data (x- og y-værdier) for at kunne vise værdier for en enkelt dataserie. Hver dataserie i et punktdiagram deler som standard x-akseværdien, og du behøver derfor kun tilføje en række eller kolonne mere for at vise en anden dataserie.

 1. Klik på Knappen Diagramværktøjslinjen, klik på 2D eller Interaktiv, og klik derefter på punktdiagrammet.

  Tryk på Interaktiv for at se flere formater til punktdiagrammer. Klik på højre- eller venstrepilen for at se flere farve- og formatindstillinger.

 2. Klik på Rediger data.

  Værktøj til diagramdata vises med eksempeldata. Hver farvet kolonne repræsenterer en dataserie, der skal tegnes i diagrammet.

 3. Indtast dine data i Værktøj til diagramdata.

  Du formaterer data som tal, datoer eller varigheder ved at klikke på fanen Serie øverst i indholdsoversigten til højre, klikke på trekanten ud for Værdimærker og derefter vælge afkrydsningsfeltet Værdier. Klik på lokalmenuen Værdimærker, og vælg en mulighed. Du kan få flere oplysninger om formatering af værdimærker i Skift diagrammets datareferencer.

 4. Gør et af følgende:

  • Vælg, om rækker eller kolonner skal tegnes som dataserier: Klik på en knap i øverste højre hjørne af værktøjet til diagramdata.

  • Brug forskellige x-akseværdier til hver dataserie: Klik på Knappen Konfigurer, og fravælg derefter Del X-værdier. Klik på hver celle for at indtaste dine egne x- og y-værdier til dataserien.

  • Tilføj en dataserie mere: Skriv et nyt dataserienavn i den næste tomme kolonne (eller række, hvis der tegnes efter række), og tryk derefter på Returtasten.

 5. Luk Værktøj til diagramdata for at gå tilbage til diagrammet.

Opret et boblediagram

Du kan bruge et boblediagram til at tegne data med tre dimensioner. Hver dataserie indeholder en tredje dimension, som formidler forholdet mellem de sammenlignede værdier (x og y) og en størrelsesværdi (z). Størrelsesværdien bestemmer størrelsen på boblen.

Standardværdien er, at alle dataserier i et boblediagram deler x-akseværdien, og du behøver derfor kun tilføje to rækker eller kolonner af data mere for at vise en anden dataserie. Hvis du vælger at bruge uafhængige x-akseværdier, skal du tilføje tre ekstra rækker eller kolonner (x, y og z) for at vise en anden dataserie.

 1. Klik på Knappen Diagramværktøjslinjen, klik på 2D eller Interaktiv, og klik derefter på boblediagrammet.

  Tryk på Interaktiv for at se flere formater til boblediagrammer. Klik på venstre- eller højrepilen for at se flere farve- og formatindstillinger.

 2. Klik på Rediger data.

  Værktøj til diagramdata vises med eksempeldata (værdier til x-akse, y-akse og størrelse). Hver farvet kolonne repræsenterer en dataserie, der skal tegnes i diagrammet.

 3. Klik på hver celle for at indtaste dine egne værdier til x-akse, y-akse og størrelse til dataserien.

  Du tilføjer en anden dataserie ved at skrive et nyt dataserienavn i den næste tomme kolonne (eller række, hvis der tegnes efter række) og derefter trykke på Returtasten.

 4. Du kan ændre, om rækker eller kolonner skal tegnes som dataserier, ved at klikke på en knap i øverste højre hjørne af værktøjet til diagramdata.

 5. Hvis du ikke vil bruge samme x-akseværdier til hver dataserie, skal du klikke på Knappen Konfigurer og derefter fravælge Del X-værdier.

 6. Klik på fanen Serie øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser indholdsoversigten, eller fanen Serie ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Format på værktøjslinjen.

 7. Klik på lokalmenuen med størrelsesværdier under Data om boble i indholdsoversigten, og vælg derefter, hvordan du vil repræsentere værdier til boblestørrelsen (område eller diameter).

 8. Hvis du vil vise bobler med en negativ værdi, skal du vælge afkrydsningsfeltet “Vis negative bobler”.

Slet et diagram

 • Vælg diagrammet, og tryk på Slet.