Beregninger
Beregn værdier vha. data i tabelceller Du kan oprette formel- eller funktionsceller, som automatisk udfører…

Argument- og værdityper
På denne side defineres mange af de ord, der bruges til at beskrive funktionerne i…

Strengoperatorer og jokertegn


Tilføj en ligning med MathType
Hvis MathType 6.7d eller en nyere version er installeret, kan du bruge det til at…