Tilføj en ligning med MathType

Hvis MathType 6.7d eller en nyere version er installeret, kan du bruge det til at medtage matematiske udtryk og ligninger i en præsentation.

Brug MathType til at tilføje matematiske udtryk og ligninger

  1. Klik på det sted, hvor ligningen skal vises.

  2. Vælg Indsæt > MathType-ligning (på Indsætmenuen øverst på skærmen).

  3. Skriv eller indsæt ligningen i det angivne felt.

    Se hjælp til MathType for at få oplysninger om brug af MathType-værktøjerne.

  4. Du arkiverer din ligning ved at vælge File > “Close and Return to Keynote” (på menuen File til MathType øverst på skærmen) og derefter klikke på Ja i det vindue, der vises.

    Ligningen vises på det sted i præsentationen, hvor du har placeret indsætningsmærket. Du redigerer ligningen ved at dobbeltklikke på den for at åbne MathType igen.

Du kan ændre udseendet på ligningen på samme måde, som du kan ændre andre billeder i din præsentation.