Flet eller ophæv fletning af celler

Når du fletter tabelceller, kombineres tilstødende celler til en enkelt celle. Du kan også ophæve fletning af celler, hvorefter alle dataene bevares i den nye celle øverst til venstre.

Bemærk: Du kan kun ophæve fletning af celler, der var flettet sammen; du kan ikke opdele en celle.

Flet eller ophæv fletning af celler

 • Flet celler: Vælg to eller flere celler, og vælg derefter Format > Tabel > Flet celler (på Formatmenuen øverst på skærmen).

  Fletning af celler giver følgende resultater:

  • Hvis der kun er indhold i en af cellerne forud for fletningen, bevarer den flettede celle indholdet og formateringen fra den celle.

  • Hvis der er indhold i flere celler, før de flettes, bevares alt indholdet, men celler med et bestemt dataformat, f.eks. tal, valuta eller datoer konverteres til tekst.

  • Hvis der var anvendt en fyldfarve i cellen øverst til venstre, får den flettede celle også den fyldfarve.

 • Ophæv fletning af celler: Vælg cellen, og vælg Format > Tabel > Ophæv fletning af celler.

  Al indholdet fra den celle, som tidligere var flettet, føjes til den første celle, hvor fletningen er ophævet.

Du kan ikke flette celler fra forskellige områder i tabellen, f.eks. en indholdscelle og en celle fra overskriftsrækken.

Tip: Flettede celler behandles specielt i formler:

 • Henvis til cellen direkte i en formel ved at bruge adressen i den flettede celles øverste venstre hjørne.

 • Du kan ikke nøjes med at inkludere en del af en flettet celle i celleudsnit, der bruges i en formel.

 • Hvis du henviser til en celle i en formel og derefter fletter cellen med celler, der er uden for formlens udsnit, kan formlen resultere i en fejl.