Føj betinget markering til celler

Du kan få Keynote til at ændre en celles udseende, når værdien i cellen opfylder visse betingelser. Celler kan f.eks. blive røde, hvis de indeholder et negativt tal. Du ændrer udseendet på en celle på basis af dens celleværdi ved at oprette en regel til betinget markering.

Tilføj en regel til betinget markering

 1. Vælg en eller flere celler.

 2. Klik på fanen Celle øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Celle ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på Betinget markering, og klik derefter på Tilføj en regel.

 4. Klik på en type regel (vælg f.eks. Datoer, hvis din celleværdi er en dato), og klik derefter på en regel.

  Rul for at se flere muligheder.

  Faner til regler til Tal, Tekst, Datoer, Varigheder og Tomt
 5. Indtast værdier til reglen.

  Hvis du f.eks. valgte reglen “dato er efter”, skal du indtaste værdier, der angiver, hvilken dato som datoen i cellen skal efterfølge.

  Klik på Knappen Cellereference for at bruge en cellereference. Med en cellereference kan du sammenligne cellens værdi med en anden celles – du kan f.eks. markere en celle, når dens værdi er større end en anden celles. Klik i en celle for at vælge den, eller indtast dens celleadresse (f.eks. F1).

  Når du har tilføjet en cellereference, kan du vælge, om den skal være relativ eller absolut. Klik på pilen på mærket, og vælg derefter Bevar række eller Bevar kolonne. Du kan få flere oplysninger i Beregn værdier vha. data i tabelceller.

 6. Klik på lokalmenuen, og vælg et format.

  Du kan vælge Specielt format for at vælge din egen skriftfarve og -vægt samt cellefyld.

 7. Klik på OK.

Bemærk: Hvis en celle opfylder flere regler, ændres dens udseende i henhold til den første regel på listen. Du flytter rundt på regler ved at klikke på det lille symbol til venstre for navnet på en regel og derefter trække reglen op eller ned på listen.

Gentag en regel til betinget markering

Du føjer nemmest en regel til flere celler ved at vælge cellerne og derefter tilføje reglen. Men hvis du allerede har føjet en regel til en celle og vil anvende reglen på andre celler, kan du kombinere markeringsregler.

 1. Vælg cellen med den regel, som du vil gentage, og de celler, som du vil føje reglen til.

 2. Klik på fanen Celle øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Celle ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på Vis markeringsregler, og klik derefter på Kombiner regler.

Du sletter en regel ved at vælge den celle eller det celleudsnit, som indeholder den regel, du vil slette. Klik på Vis markeringsregler på fanen Celle i indholdsoversigten Format. Bevæg markøren hen over reglen, og klik derefter på Knappen Papirkurv i det øverste højre hjørne.

Bemærk: Hvis en celle opfylder flere regler, ændres dens udseende i henhold til den første regel på listen. Du kan ændre rækkefølge på regler ved at trække dem.