Føj en kommentar til en celle

Kommentarer inkluderer forfatterens navn og den dato og det klokkeslæt, hvor kommentaren blev skrevet. Kommentarer farvekodes af forfatteren.

Føj en kommentar til en celle

  1. Vælg den celle, du vil føje en kommentar til.

  2. Klik på Knappen Kommentarværktøjslinjen, og skriv derefter kommentaren.

    Klik uden for kommentaren for at lukke den.

Flyt markøren over cellen for at læse kommentaren. Hvis du vil se den forrige eller næste kommentar, skal du klikke på venstre- eller højrepilen i en kommentar. Du fjerner en kommentar ved at klikke på Slet i kommentaren.

Du ændrer forfatterens navn ved at vælge Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen). Klik på Generelt, og skriv et navn i feltet Forfatter.

Du ændrer forfatterfarve ved at vælge Oversigt > Kommentarer > Forfatterfarve (på Oversigtmenuen øverst på skærmen) og derefter vælge en farve.