Føj indhold til tabelceller

Du kan føje indhold til en tabel på flere måder. Du kan skrive, kopiere eller indsætte indhold fra andre kilder eller lade Keynote færdiggøre mønstre for dig med automatisk udfyldning.

Rediger celleindhold

Hvis cellen er tom, skal du klikke i den og begynde at skrive. Hvis der er indhold i cellen, skal du gøre et af følgende:

 • Erstat indhold: Klik i cellen, og begynd at skrive. Det eksisterende indhold overskrives.

 • Rediger indhold: Dobbeltklik i cellen, så indsætningsmærket vises, og skriv. Du flytter indsætningsmærket ved at klikke på det sted, hvor det skal være, og derefter skrive. Du kan indsætte et afsnitsskift ved at trykke på Alternativ-Retur.

Vælg celler

 • Vælg en celle: Klik på det.

 • Vælg et udsnit af celler: Klik i en celle, og træk derefter et vælgehåndtag (en hvid prik) i en retning for at omslutte det celleudsnit, du vil vælge.

  Hvis du trækker den gule prik, kopierer du cellens indhold til de rækker, du trækker henover. Hvis du gør det ved en fejl, kan du trække den gule prik tilbage til dens oprindelige placering eller trykke på Kommando-Z for at fortryde handlingen.

 • Vælg celler, der ikke støder op til hinanden: Klik på en celle, og Kommando-klik derefter på de andre celler.

Slet indhold fra tabelceller

 • Vælg celler, og gør et af følgende:

  • Fjern indholdet, men bevar cellernes dataformat, tekstformat og celleformat: Tryk på Slettetasten.

  • Fjern alle data, al formatering og alle formater: Vælg Rediger > Slet alt (på Redigermenuen øverst på skærmen).

Udfyld celler automatisk

Du kan hurtigt føje indhold fra valgtre celler til tilstødende celler uden at skrive. Du kan også udfylde en række eller kolonne med en logisk sekvens af data, f.eks. en serie cifre, datoer eller bogstaver.

 • Gør et af følgende:

  • Udfyld automatisk tilstødende celler med indhold fra en eller flere celler: Vælg celler med det indhold, du vil kopiere, og flyt derefter markøren til en ramme på det valgte, indtil der vises et gult auto-udfyldningshåndtag. Træk håndtaget over cellerne til det sted, hvor du vil tilføje indholdet.

   Evt. data, celleformater, formler eller fyld, der er forbundet med de valgte celler, tilføjes, men kommentarer gør ikke. Auto-udfylding overskriver data med de værdier, du tilføjer.

  • Auto-udfyld sekventielt indhold eller mønstre i tilstødende celler: Skriv de to første emner i serien i de to første to indholdsceller i den række eller kolonne, du vil udfylde. Skriv f.eks. A og B. Flyt markøren over en ramme af det valgte, indtil der vises et gult håndtag til auto-udfyld, og træk derefter håndtaget over de celler, du vil udfylde.

   Du kan også udfylde celler automatisk vha. et mønster af værdier. Hvis to valgte celler f.eks. indeholder 1 og 4, tilføjes værdierne 7 og 10, når du trækker over de to tilstødende celler (værdierne øges i trin på 3).

Auto-udfylding starter ikke et varigt forhold mellem cellerne i gruppen. Når du har brugt auto-udfyld, kan du ændre cellerne uafhængigt af hinanden.

Når du udfylder celler automatisk, opdateres evt. formler, der henviser til disse celler, automatisk, så de bruger den nye værdi.

Kopier og indsæt celler

Når du kopierer en celle, eller flytter en celles data til en ny position i tabellen, kopieres alle cellens egenskaber også, inklusive dens dataformat, fyld, ramme og kommentarer.

  Fremhæv en celles række og kolonne

  Du kan midlertidigt fremhæve en celles række og kolonne med blåt, når du bevæger markøren over en tabel. I en stor tabel kan det hjælpe dig med at finde kolonne- og rækkereferencer til bestemte celler.

  • Tryk på Alternativtasten, mens du flytter markøren over en celle.