Formater tabeller til tekst i to retninger

Keynote understøtter tekst i to retninger, så du kan indtaste og redigere tekst skrevet fra venstre til højre (f.eks. engelsk og kinesisk) og fra højre til venstre (f.eks. arabisk og hebraisk) i den samme præsentation. Du kan også bruge tekst i to retninger i tabelceller, og du kan ændre retningen af tabeller, så de kan vise forskellige sprog.

Du finder oplysninger om brugen af andre sprog på computeren og brugen af tekst i to retninger i Brug tekst i to retninger.

Retningen på tekst i tabelceller er baseret på retningen i cellen øverst til venstre i en tabel fra venstre mod højre og i cellen øverst til højre i en tabel fra højre mod venstre. Hvis en celle er tom, baseres dens retning på det aktuelle tastatur (indstillet på Tastaturmenuen).

Rediger tekstretning i en tabel

 1. Vælg cellerne.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på knappen Format nær toppen af indholdsoversigten.

 4. Klik på Knappen Afsnitsretning.

  Knappen To retninger

Omvendt tabelretning

Du kan ændre retningen på tekst i individuelle celler, eller du kan ændre tabelformatet, så overskriftsrækker, kolonnerækkefølge og tekstretning vendes om.

 • Vælg tabellen, og gør et af følgende:

  • Vælg Format > Tabel > Omvendt tabelretning (på Formatmenuen øverst på skærmen).

  • Klik på fanen Tabel øverst i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på en knap til tabelretning nederst i indholdsoversigten.

   Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

Når du vender tabelrækkefølgen om, har det følgende indflydelse på cellejusteringen:

 • Tekstceller, som er indstillet til automatisk justering (standardindstillingen) ændrer tekstjustering.

 • Talceller, som er indstillet til automatisk justering (standardindstillingen) ændrer ikke deres taljustering. (Tal er altid automatisk højrejusteret.)

 • Hvis justeringen i en celle er indstillet til at være højre-, venstrejusteret eller centreret, bevares den justering.

 • Hvis en celle er indstillet til lige margener, ændres mellemrummet i en delvis linje fra at være på højre til venstre side.