Opret et specielt celleformat

Du kan oprette dine egne celleformater til at vise tal-, tekst- og dato- og tidsværdier. Dine specielle formater vises på lokalmenuen Dataformat, så du kan bruge dem igen.

Opret et specielt talformat

 1. Vælg en celle eller et udsnit af celler, du vil anvende formatet til.

 2. Klik på fanen Celle øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Celle ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på lokalmenuen Dataformat, og vælg Opret specielt format.

 4. Skriv et navn til formatet, og klik derefter på lokalmenuen Type, og vælg Tal.

 5. Gør et af følgende for at angive formatet:

  • Skriv tekst i feltet. Den tekst, du skriver, vises i cellen.

  • Træk mærker til det specielle formatfelt. Et mærke repræsenterer den type oplysninger, du vil indtaste i en celle. Hvis du f.eks. indtaster amerikanske postnumre i et specielt format, kan du bruge et heltalsmærke med fem cifre.

   Du kan også trække mærker inden i feltet for at flytte rundt på dem.

  • Tilpas et mærkeelement. Klik på pilen på et mærke for at vise formateringsmuligheder, f.eks. typen på valutasymbolet eller det antal cifre, der skal vises.

   Klik på en trekant på et mærke for at vælge formateringsmuligheder.
  • Tilføj op til tre regler til formatering af en celle på en anden måde på basis af bestemte betingelser, som du definerer.

   I eksemplet nedenfor vises alle positive tal, som du skriver, som et telefonnummer med områdekoden (952). Når du skriver tallet “5555103” i en celle, vises det som “(952) 555-5103.” Når du skriver “0” i en celle, viser cellen “Ikke noget tal i arkiv”.

   Specielt format til talceller med regler

Opret et dato- og tidsformat

 1. Vælg en celle eller et celleudsnit.

 2. Klik på fanen Celle øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Celle ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Vælg Opret specielt format på lokalmenuen Dataformat.

 4. Skriv et navn til formatet, klik på lokalmenuen Type, og vælg derefter Dato & tid.

 5. Definer det specielle format ved at gøre et af følgende:

  • Skriv tekst i feltet. Den tekst, du skriver, vises i cellen.

  • Træk mærker til det specielle formatfelt. Et mærke repræsenterer den type oplysninger, du vil indtaste i en celle.

   Du kan også trække mærker inden i feltet for at flytte rundt på dem.

  • Tilpas et mærkeelement. Klik på pilen på et mærke for at se formateringsmuligheder til dataene.

   Eksemplet nedenfor bruger dagen i årsmærket (“5”) og speciel tekst, så når du skriver “25/2/2014” i en celle, viser cellen “56 dage inde i året”.

   Specielt format til dato- og tidsceller

Der anvendes dato- og tidsformater på en celle, hvis du skriver en værdi, der indeholder en bindestreg (-) eller en skråstreg (/), f.eks. “1/4/2014”.

Opret et tekstformat

 1. Vælg en celle eller et celleudsnit.

 2. Klik på fanen Celle øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Celle ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på lokalmenuen Dataformat, og vælg Opret specielt format.

 4. Skriv et navn til formatet, klik på lokalmenuen Type, og vælg derefter Tekst.

 5. I tekstfeltet skal du skrive tekst, som du vil have vist automatisk i hver celle, der bruger det format. Det blå “tekstmærke” repræsenterer den tekst, du skriver i tabelcellen.

I eksemplet nedenfor vises teksten “Underret kunde:” før det, som du skriver i en celle. Når du skriver “Skal opdatere adresse” i tabelcellen, viser cellen “Underret kunde: Skal opdatere adresse”.

Specielt format til tekstceller