Rediger en tabels udseende

Du kan ændre udseendet på en hel tabel ved at anvende et andet tabelformat på den og ved at ændre tabellens konturer, vise eller skjule netlinjer og bruge skiftende rækkefarver.

Anvend et andet format på en tabel

Den enkleste måde at ændre en tabels udseende på, er at anvende et andet tabelformat. Du kan altid anvende et andet format på en tabel.

 1. Klik i tabellen.

 2. Klik på fanen Tabel øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Vælg et andet format blandt mulighederne øverst på fanen.

  Klik på pilene til venstre og højre for at se flere formater.

Hvis du har foretaget ændringer i tabellens udseende, før du anvendte et andet tabelformat, bevarer det nye tabelformat disse ændringer. Du tilsidesætter disse ændringer, når du anvender et nyt format, ved at ctrl-klikke på tabelformatet og derefter vælge “Ryd tilsidesættelser og anvend format”.

Annuller ændringer i et tabelformat

Hvis du har foretaget ændringer i en tabels udseende – f.eks. ændret rammen om tabelceller – kan du annullere disse ændringer og vende tilbage til det originale tabelformat.

 1. Klik et tilfældigt sted i tabellen.

 2. Klik på fanen Tabel øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Ctrl-klik på det tabelformat, du vil anvende igen, og vælg derefter “Ryd tilsidesættelser og anvend format”.

Rediger tabellens konturer og netlinjer

 1. Klik i tabellen.

 2. Klik på fanen Tabel øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Gør et af følgende:

  • Rediger konturen: Du ændrer stregtypen, -tykkelsen og -farven ved at bruge betjeningsmulighederne i Tabelkontur.

  • Rediger netlinjer: Klik på knappen Netlinjer for at tilføje eller fjerne netlinjer fra indholdsdelen af tabellen, fra overskriftsrækker og -kolonner og fra bundrækker.

Rediger rammen og baggrunden på tabelceller

Du kan ændre valgte cellers ramme og baggrund.

 1. Vælg de celler, du vil ændre.

  Du ændrer alle cellerne i en tabel ved at vælge tabellen.

 2. Klik på fanen Celle øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Celle ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Gør et af følgende:

  • Rediger cellerammer: Klik på en af knapperne under Ramme for at vælge de cellerammer, du vil formatere, og klik derefter på lokalmenuen Rammeformater, og vælg et rammeformat.

   Du opretter en speciel celleramme ved at klikke på en rammelayouttype under Ramme og derefter bruge betjeningsmulighederne til at angive et specielt format, en speciel farve og en speciel tykkelse.

  • Rediger baggrunden: Klik i farvefeltet under Udfyld, og vælg en farve. Du tilpasser baggrunden ved at klikke på trekanten ud for Udfyld og derefter bruge betjeningsmulighederne til at foretage yderligere ændringer.

   Betjeningsmuligheder til valg af en fyldfarve

Du kan også oprette regler for automatisk at ændre en celles udseende, når værdien i cellen opfylder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger i Føj betinget markering til celler.

Skiftende rækkefarver

 1. Klik i tabellen.

 2. Klik på fanen Tabel øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt til højre, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Skiftende rækkefarve, og klik derefter i farvefeltet for at vælge en farve.

Rækkefarver har ingen indflydelse på overskriftskolonner. Overskriftskolonner har deres eget udseende baseret på det tabelformat, du vælger.