Skift størrelse på, flyt og lås en tabel

Når du klikker i en tabel, vises der betjeningsmuligheder omkring den, så du kan vælge, flytte og ændre størrelse på den.

Vælg en tabel

 • Klik på tabellen, og klik på Tabelhåndtag i øverste venstre hjørne af tabellen.

Der vises tre vælgehåndtag (små hvide kvadrater) på kanten af tabellen, når den er valgt.

Skift størrelse på en tabel

Når du skifter størrelse på en tabel, bliver den større eller mindre. Det ændrer ikke det antal rækker og kolonner, den indeholder.

 1. Vælg tabellen.

 2. Træk et af vælgehåndtagene (de hvide kvadrater) på kanten af tabellen for at gøre den større eller mindre:

  • Skift størrelse på rækker og kolonner samtidig: Træk det hvide kvadrat i hjørnet.

  • Skift størrelse på tabellen proportionalt: Skift-træk det hvide kvadrat i hjørnet.

Flyt en tabel

 1. Klik i tabellen.

 2. Træk Tabelhåndtag i dets øverste venstre hjørne for at flytte tabellen til det ønskede sted.

Lås tabellen eller lås den op

Du kan låse en tabel, så den ikke kan redigeres, flyttes eller slettes.

 • Vælg tabellen, og klik på Lås på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

Du låser en tabel op ved at klikke på den og derefter klikke på Lås op i indholdsoversigten.