Skift udseende på tabeltekst

Du kan ændre udseendet på teksten i hele tabellen eller i nogle bestemte tabelceller.

Skift udseende på al tabeltekst

Du kan indstille skriften i hele tabellen.

 1. Vælg tabellen.

 2. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på lokalmenuen øverst i indholdsoversigten, og vælg et format.

Du kan få flere oplysninger om brugen af tekstformater i Brug afsnitsformater.

Skift udseende på tekst i valgte celler

Du kan ændre skriften, farven, størrelsen og andre attributter til tekst i tabelceller.

 1. Gør et af følgende:

  • Rediger al teksten i en tabel: Vælg tabellen.

  • Rediger teksten i bestemte celler: Vælg cellerne med den tekst, som du vil ændre.

 2. Klik på lokalmenuen på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten Format, og vælg et afsnitsformat, eller brug betjeningsmulighederne under Skrift.

  Betjeningsmuligheder til valg af skriftformat

  Du kan få flere oplysninger om tekstformater i Brug afsnitsformater.

Bemærk: Du anvender et tegnformat ved at vælge den tekst, du vil ændre. Betjeningsmuligheder til tegnformater er ikke slået til, hvis det kun er cellen, som er valgt.

Ombryd eller fjern ombrydning af tekst i en tabel

Hvis cellen ikke er bred nok til at vise teksten på en linje, kan du ombryde teksten, så den vises på flere linjer i cellen.

 • Ombryd tekst i en celle: Ctrl-klik på cellen, og vælg derefter Ombryd tekst. Der vises et hak ud for “Ombryd tekst”, når det er valgt.

 • Ombryd tekst til en række eller kolonne: Vælg rækken eller kolonnen. Klik på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten til højre, og vælg derefter afkrydsningsfeltet “Ombryd tekst i celle”.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tekst ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 • Ombryd al teksten i en tabel: Vælg tabellen. Klik på fanen Tekst i indholdsoversigten til højre, og vælg derefter afkrydsningsfeltet “Ombryd tekst i celle”.