Sorter data i en kolonne

Du kan sortere data i en kolonne alfabetisk eller efter stigende eller faldende værdier. Når du sorterer efter kolonne, ændres rækkefølgen på alle rækker tilsvarende.

Tekst i kolonneoverskrifter og bundrække inkluderes ikke i sorteringen.

Sorter data

  1. Klik i tabellen, og flyt markøren hen over linjen med bogstavet øverst i kolonnen, og klik på den pil, der vises.

  2. Vælg en sorteringsmulighed:

    • Sorter i stigende rækkefølge: Sorterer data i alfabetisk rækkefølge (A-Å) eller efter stigende numeriske værdier.

    • Sorter i faldende rækkefølge: Sorterer data i omvendt alfabetisk rækkefølge (Å til A) eller efter faldende numeriske værdier.

I kolonner, der indeholder både tekst og tal, sorteres tal før tekst, f.eks. 1a, 1b, 2a, a1, b1 ved sortering i stigende rækkefølge. Ved sortering i stigende rækkefølge anbringes celler med booleske værdier (sand/falsk) efter celler, der er sorteret alfabetisk eller numerisk, og tomme celler anbringes nederst i kolonnen.