Tilføj eller slet en tabel

Når du tilføjer en tabel, kan du vælge mellem et antal færdige formater, der passer til dit tema. Når du har tilføjet en tabel, kan du ændre dens udseende.

Tilføj en ny tabel

 1. Klik på Knappen Tabelværktøjslinjen, og vælg derefter et tabellayout.

  Klik på venstre- eller højrepil for at se flere formatindstillinger.

 2. Du skriver i en celle ved at klikke på den og skrive dit indhold.

 3. Gør et af følgende:

  • Flyt tabellen: Klik på den, og træk derefter Tabelhåndtag i øverste venstre hjørne for at flytte tabellen til det ønskede sted på lysbilledet.

  • Skriv i en celle: Klik på cellen, og skriv dit indhold.

  • Skift udseende på en tabel eller dens celler: Brug betjeningsmulighederne i indholdsoversigten til højre.

Du kan ændre udseendet på en tabel eller tabellens celler ved at bruge betjeningsmulighederne i indholdsoversigten til højre. Hvis du ikke ser indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

Slet en tabel

 • Klik i tabellen, klik på Tabelhåndtag i dens øverste venstre hjørne for at vælge hele tabellen, og tryk derefter på Slet.

Vis, skjul eller rediger navnet på en tabel

Tabeller har et eksempelnavn, f.eks. “Tabel 1”, som du kan vise, ændre eller skjule. Hver tabel skal have et entydigt navn i præsentationen.

 • Vis eller skjul navnet på en tabel: Ctrl-klik på linjen til venstre for række 1, og vælg derefter Vis tabelnavn eller Skjul tabelnavn.

  Du kan også vælge eller fravælge afkrydsningsfeltet Navn på tabel på fanen Tabel i indholdsoversigten. (Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen).

 • Rediger navnet: Klik tre gange på navnet på lysbilledet, og skriv derefter et nyt navn.

 • Sæt en ramme omkring navnet på en tabel: Klik på fanen Tabel øverst i indholdsoversigten til højre, og vælg derefter afkrydsningsfeltet “Navn på tabel i kontur”.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.