Afspil præsentationen
Vælg det lysbillede, du vil starte med, og klik derefter på Afspil på værktøjslinjen. Du…

Skift til en præsentation kun med henvisninger eller en selvafspillende præsentation
Som standard er præsentationen indstillet til at rykke fremad, når du klikker på et lysbillede.…

Optag en selvafspillende kommentator
En kommentatorstemme er en synkroniseret optagelse, hvor du selv fortæller om hvert lysbillede. Hvis du…

Vælg indstillinger til afspilning af præsentation
Du kan indstille en præsentation til at afspille, når den åbnes, til at afspille fortløbende…

Præsenter på en separat skærm
Hvis du vil vise præsentationen på en separat skærm, kan du slutte en projektor eller…

Brug præsentationsnoter
Føj præsentationsnoter til dine lysbilleder Du kan føje noter til alle lysbilleder, så du får…

Øv dig på din præsentation
Når du afspiller en præsentation med funktionen Afprøv lysbilledshow, kan du se det aktuelle lysbillede,…

Brug Keynote Remote
Du kan bruge fjernbetjeningsfunktionen i Keynote på en iOS-enhed til at styre en præsentation, som…

Markeringer på lysbilleder, mens du præsenterer
Hvis du bruger Keynote Remote til at styre en præsentation fra en iPad, iPhone eller…