Optag en selvafspillende kommentator

En kommentatorstemme er en synkroniseret optagelse, hvor du selv fortæller om hvert lysbillede. Hvis du vil optage en kommentatorstemme, skal du gå gennem præsentationen med naturlig hastighed, mens du taler. Når du går frem gennem hvert enkelt lysbillede eller byg, optages din stemme og din timing, og de bevares, når præsentationen afvikles.

Optagefunktion til lysbilleder

Optag en kommentatorstemme

 1. Vælg det lysbillede, hvor optagelsen skal starte.

 2. Klik på fanen Lyd øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Lyd ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på knappen Dokumentværktøjslinjen.

 3. Klik på Optag.

  Optagelsen viser det aktuelle tidspunkt, det aktuelle lysbillede og det næste lysbillede. Du ændrer layoutet og ser dine præsentationsnoter, en tidtager m.m., hvis du klikker på Knappen Layout og derefter vælger funktioner.

 4. Du starter optagelsen af præsentationen ved at klikke på Knappen Optag nederst i vinduet.

  Tidtageren tæller ned fra 3, før optagelsen starter.

 5. Tal tydeligt i mikrofonen for at optage din kommentatorstemme.

 6. Du flytter til det næste lysbillede ved at klikke på lysbilledet eller trykke på højrepilen.

  Du kan altid sætte optagelsen på pause ved at klikke på pauseknappen. Klik på Knappen Optag for at genoptage optagelsen.

 7. Når du er færdig, skal du klikke på Knappen Optag for at standse optagelsen.

 8. Tryk på tasten esc for at arkivere optagelsen og afslutte præsentationen.

Hvis du tilføjer et nyt lysbillede efter optagelse af en kommentatorstemme, vises en advarsel om, at optagelsen muligvis ikke er synkroniseret med præsentationen. Du sletter en kommentatorstemme ved at klikke på Slet på fanen Lyd i indholdsoversigten Dokument.