Præsenter på en separat skærm

Hvis du vil vise præsentationen på en separat skærm, kan du slutte en projektor eller et Apple TV med AirPlay til din computer. Præsentationen afspilles på den tilsluttede skærm, og computeren viser præsentationsskærmen. Du kan indstille præsentationsskærmen til at vise alle kombinationer af lysbilleder, præsentationsnoter, et ur eller en tidtager.

Hvis du bruger Apple TV og dublerer skærmen, kan du ikke se præsentationsskærmen på din Mac.

Præsenter på en separat skærm

 1. Slut en ekstern skærm til computeren via AirPlay eller et mellemstik.

 2. Klik på Knappen Afspil på værktøjslinjen på Mac.

  Afspilningen af præsentationen starter, og Keynote på din Mac skifter til præsentationsskærmen. Præsentationsskærmen afspilles på den anden skærm.

  Der vises en rød linje øverst på præsentationsskærmen, når et byg eller en overgang afspilles. (Hvis det næste lysbillede ikke vises med det samme i et layout side om side, betyder det, at der stadig afspilles en overgang eller et byg på det aktuelle lysbillede. Det næste lysbillede vises først, når præsentationen er klar til at rykke frem).

 3. Tryk på højrepilen eller mellemrumstasten for at rykke frem til det næste byg eller lysbillede.

 4. Du kan tilpasse præsentationsskærmen med forskellige emner og et andet layout ved at klikke på Knappen Layout.

 5. Tryk på tasten esc for at afslutte præsentationen.

Du kan hurtigt skifte skærm til lysbilledshowet (hvor præsentationen afspilles) og præsentationsskærmen ved at trykke på X på tastaturet.

Præsenter med tre eller flere skærme

Hvis der er sluttet to eller flere eksterne skærme til din Mac, kan du indstille, hvilken skærm der skal vise præsentationen. De andre skærme bliver til præsentationsskærme, og du kan tilpasse deres layout.

 1. Slut to eller flere eksterne skærme til computeren.

 2. Klik på Knappen Afspil på værktøjslinjen på Mac.

  Afspilningen af præsentationen begynder på en af de eksterne skærme. De andre eksterne skærme og din Mac bliver præsentationsskærme.

 3. Du kan ændre det, der vises på skærmene, ved at klikke på Knappen Layout på en præsentationsskærm, klikke på Konfigurer under hver skærm og derefter gøre et af følgende:

  • Vis præsentationen på skærmen: Klik på Vis lysbilledshow.

  • Stop afspilningen af præsentationen på skærmen: Klik på Vis præsentationsskærm.

  • Rediger emnerne på en præsentationsskærm: Vælg en kombination af muligheder på den viste liste for at indstille det, der skal vises på skærmen.

   Mens publikum ser lysbilledshowet på en skærm, kan du f.eks. se dine præsentationsnoter på hovedskærmen og det aktuelle og de næste lysbilleder på en tredje skærm.

  • Rediger emnernes layout på en præsentationsskærm: Klik på Tilpas præsentationsskærm, og foretag ændringer.

 4. Klik på OK.

Når du klikker på Knappen Layout, vises miniaturebilleder af op til seks tilsluttede skærme. Ved siden af navnet på den primære præsentationsskærm vises en stjerne og etiketten Hovedskærm. Her findes også værktøjslinjen til præsentationsskærmen og lysbillednavigatoren, så du kan hoppe til et andet lysbillede.

Tilpas præsentationsskærmen

Du kan vælge, hvilke emner der skal vises på præsentationsskærmen, og du kan ændre dens layout.

 • Klik på Knappen Layout i øverste højre hjørne af præsentationsskærmen.

  Hvis der vises en liste med muligheder: Du viser eller skjuler emner på skærmen ved at vælge eller fravælge mulighederne og derefter klikke på Knappen Layout for at fortsætte afspilningen af præsentationen. Du kan ændre emnernes layout på skærmen ved at klikke på Tilpas præsentationsskærm og derefter udføre en af nedenstående handlinger.

  Liste med muligheder til præsentationsskærm

  Hvis dialogen Tilpas præsentationsskærm vises: Gør et af følgende, og klik derefter på OK (eller tryk på Esc) for at fortsætte afspilningen af præsentationen:

  • Vis eller skjul emner: Vælg eller fravælg emner i dialogen.

  • Flyt et emne på præsentationsskærmen: Træk det.

   Når du trækker et lysbillede, flyttes dets mærke altid sammen med det. Du anbringer et mærke uafhængigt af lysbilledet ved kun at trække mærket. Du kan trække flere emner samtidig ved at Kommando-klikke eller Skift-klikke for at vælge dem og derefter trække.

  • Rediger størrelsen på et emne på præsentationsskærmen: Træk et vælgehåndtag.

   Størrelsen på uret, tidtageren og mærker ændres altid proportionalt ud fra objekternes centrum.

   Hvis du vil bevare proportionerne, når du ændrer størrelse på et lysbillede, vinduet Præsentationsnoter eller indikatoren til næste billede, skal du holde Skift nede, mens du trækker. Hvis du vil ændre størrelsen på et af disse emner ud fra emnets centrum, skal du holde Alternativ nede, mens du trækker. Hvis du vil ændre størrelsen proportionalt på et af disse emner ud fra emnets centrum, skal du holde Skift og Alternativ nede, mens du trækker.

  • Anbring automatisk emnerne på præsentationsskærmen: Klik på Brug Automatisk layout i dialogen.

  Dialogen Tilpas præsentationsskærm

Hvis du flytter eller ændrer størrelse på et emne og derefter klikker på Knappen Layout, vises dialogen Tilpas præsentationsskærm i stedet for listen med muligheder.

Du kan også vise dialogen Tilpas præsentationsskærm ved at vælge Afspil > Tilpas Præsentationsskærm (på Afspilmenuen øverst på skærmen).