Diojen katselutapoja

Voit järjestää ja muokata esitystäsi katsomalla diojasi eri tavoilla:

 • Rakennenäkymä on oletusnäkymä ja siinä on jokaisen dian miniatyyrikuva, jota osoittamalla voit siirtyä tietylle dialle tai järjestellä esitystä vetämällä niitä.

 • Valopöytänäkymä näyttää diojen miniatyyrit ikään kuin ne olisivat valopöydällä, jolloin voit nähdä useampia dioja kerralla. Tämä on hyödyllistä, jos dioja on useita ja haluat järjestää esitystä. Voit muuttaa diojen järjestystä vetämällä diojen miniatyyrejä.

 • Hahmotelmanäkymän avulla voit lisätä ja muokata tekstiä suoraan diojen rakennenäkymässä. Se on hyödyllistä, kun tarvitsee nähdä paljon tekstiä sisältävien esitysten kulku.

Rakennenäkymä

 1. Osoita työkalupalkissa Näytä Näytä-painike ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Diojen uudelleenjärjestäminen: Vedä diaa ylös- tai alaspäin.

  • Diojen ryhmittäminen: Sisennä diaa suhteessa yllä olevaan diaan vetämällä sitä oikealle.

Valopöytänäkymä

 1. Osoita työkalupalkissa Näytä Näytä-painike ja valitse sitten Valopöytänäkymä.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Diojen uudelleenjärjestäminen: Vedä diaa.

  • Dian muokkaaminen tai edelliseen näkymään (rakennenäkymä tai hahmotelma) palaaminen: Kaksoisosoita diaa.

  • Miniatyyrien koon muuttaminen: Vedä ikkunan oikeassa alakulmassa sijaitsevaa liukusäädintä.

  • Ohitettujen diojen kätkeminen: Valitse Kätke ohitetut diat -valintaneliö.

  • Ohitettujen diojen näyttäminen: Poista Kätke ohitetut diat -valintaneliön valinta. Ohitettujen diojen miniatyyrit himmennetään.

Hahmotelmanäkymä

Hahmotelmanäkymä, jossa näkyy diojen rakennenäkymän jokaisen dian otsikko ja luettelomerkitty teksti, on hyödyllisin silloin, kun luodaan esitys syöttämällä nopeasti sisältöä, koska voit kirjoittaa luettelomerkityn tekstin suoraan diojen rakennenäkymään. Voit myös muokata esitystä diojen rakennenäkymässä vetämällä luettelomerkkejä dialta toiselle tai vetämällä niitä samalla dialla ylemmälle tai alemmalle tasolle.

 1. Osoita työkalupalkissa Näytä Näytä-painike ja valitse sitten Hahmotelma.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Fonttikoon muuttaminen: Valitse Keynote > Asetukset (näytön yläreunassa olevasta Keynote-valikosta), osoita Yleiset, osoita Hahmotelmanäkymän fontti -ponnahdusvalikkoa ja valitse fonttikoko.

  • Hahmotelmanäkymän tulostaminen: Valitse Arkisto > Tulosta (näytön yläreunassa olevasta Tulosta-valikosta). Valitse Tulosta-valintaikkunassa Hahmotelma.