Objektien animoiminen

Voit tehdä esityksestä dynaamisemman animoimalla dian objekteja. Voit esimerkiksi tuoda tekstiä näkyviin diaan luettelomerkki kerrallaan tai luoda diaan kuvan pomppivasta pallosta.

Objektianimaatioita kutsutaan koonnostehosteiksi. Käytettävissä on eri koonnostehosteita riippuen siitä, onko objekti tekstilaatikko, kaavio, taulukko, kuvio tai media (kuva, ääni tai video).

Objektin siirtäminen dialle on nimeltään aloitus. Objektin siirtäminen pois dialta on nimeltään lopetus. Objektin siirtämistä ympäriinsä diassa kutsutaan toimintokoonnokseksi.

Objektin animoiminen diaan ja pois siltä

Voit saada objektin siirtymään diaan, pois siitä tai molemmat.

 1. Valitse objekti tai tekstilaatikko, jonka haluat animoida.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Objektin animoiminen diaan: Osoita oikealla puolella olevan sivupalkin yläreunassa Aloitus-välilehteä, osoita Lisää tehoste ja valitse animaatio.

   Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Aloitus-välilehteä, osoita työkalupalkissaAnimaatio-painike.

  • Objektin animoiminen pois diasta: Osoita oikealla puolella olevan sivupalkin yläreunassa Lopetus-välilehteä, osoita Lisää tehoste ja valitse animaatio.

   Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Lopetus-välilehteä, osoita työkalupalkissaAnimaatio-painike.

 3. Säätimillä voit mm. muuttaa animaation kestoa.

Voit myös tehdä koonnoksen useasta objektista ryhmittämällä ne ja lisäämällä animaation ryhmään.

Objektin animoiminen dian ympäri

Toimintokoonnoksilla voi siirtää objekteja reittiä pitkin tai muuttaa objektin ulkoasua, mutta siirtämättä objektia diaan tai pois siitä. Voit esimerkiksi muuttaa objektin kokoa tai tehdä siitä läpinäkyvän.

Toimintokoonnoksia on kahta eri tyyppiä: Perustoimintokoonnokset muuttavat objektin ulkonäköä säätämällä sen paikkaa tai kokoa dialla. Painotustoimintokoonnokset aloittavat ja lopettavat samasta sijainnista ja niitä käytetään korostamaan dian objektia.

Voit luoda mielenkiintoisen animaation yhdistämällä Perustoimintokoonnoksia. Voit esimerkiksi käyttää Siirto-koonnosta, joka toistuu samanaikaisesti Pyöritys-koonnoksen kanssa, jolloin objekti näyttää pyörivän samalla kun se siirtyy dialla.

 1. Valitse objekti, jonka haluat animoida.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Toiminto-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Toiminto-välilehteä, osoita työkalupalkissaAnimaatio-painike.

 3. Osoita Lisää tehoste ja valitse animaatio.

 4. Animaatiota voi muokata säätimillä.

 5. Jos haluat lisätä objektiin toisen Perustoimintokoonnoksen, osoita objektin alapuolella olevaa punaista vinoneliötä ja valitse sitten toinen koonnos.

 6. Jos haluat yhdistää kaksi perustoimintokoonnosta, käytä molempia objektissa Toiminto-välilehdellä sivupalkin yläreunassa, valitse ”Koonnoksen järjestys” ja valitse edellinen koonnos valitsemalla Koonnoksen järjestys -ikkunassa Koonnoksessa-vaihtoehto.

Kun objekti muuttaa paikkaa toimintokoonnoksen seurauksena, dialle ilmestyy ”haamuobjekti”. Tämä haamuobjekti edustaa objektin lopullista sijaintia toimintokoonnoksen jälkeen.

Objektikoonnosten luominen osista

Voit luoda koonnoksia taulukoista, kaavioista, luetteloista tai tekstilohkoista kokonaisina tai osa osalta. Voit esimerkiksi asettaa ympyräkaavion tulemaan näytölle sektori kerrallaan tai luettelon kohta kerrallaan.

 1. Valitse taulukko, kaavio tai tekstilohko, jossa on animaatio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Aloitus-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Aloitus-välilehteä, osoita työkalupalkissaAnimaatio-painike.

 3. Osoita Anto-ponnahdusvalikkoa ja valitse, miten haluat objektin alkavan.

  Antovaihtoehdot vaihtelevat valitsemasi objektityypin mukaan. Esimerkiksi ympyräkaavion voi tuoda näkyviin sektori kerrallaan ja palkkikaavion voi tuoda näkyviin osa osalta.

  Joissakin tehosteissa, kuten Sisäänmeno, on muita tekstin antoon liittyviä valintoja. Tekstin antoon liittyvillä valinnoilla voi animoida sanoja tai merkkejä. Voit esimerkiksi rakentaa useita kappaleita, mutta sanat kappaleiden sisällä voidaan animoida tulemaan sattumanvaraisessa järjestyksessä kunkin kappaleen sisääntulossa.

Koonnoksen järjestyksen ja ajoituksen muuttaminen

Voit muuttaa järjestystä, jossa objektit animoidaan dialla. Voit myös säätää koonnosten ajoitusta, asettaa tehosteita toistumaan automaattisesti toisten jälkeen tai asettaa koonnokset toistumaan samanaikaisesti. Voit myös määrittää milloin koonnos alkaa.

Koonnoksen järjestys -ikkuna
 1. Valitse dia, joka sisältää koonnostehosteita, joiden järjestystä haluat muuttaa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Aloitus-, Lopetus- tai Toiminto-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy näitä välilehtiä, osoita Animaatio-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita välilehden alareunassa Koonnoksen järjestys.

  Kaikki dian koonnostehosteet on lueteltu. Voit tunnistaa tietyn objektin koonnoksen järjestyksen valitsemalla objektin diassa.

 4. Vaihda koonnostehosteen koonnoksen järjestystä vetämällä koonnostehoste uuteen paikkaan Koonnoksen järjestys -ikkunassa. Voit valita useita koonnoksia komento-osoittamalla.

  Jos vedät koonnostehosteen toisen koonnoksen päälle (ne yhdistyvät ikkunassa), toinen koonnostehoste toistetaan automaattisesti siihen yhdistetyn tehosteen jälkeen.

 5. Muuta koonnostehosteen ajoitusta valitsemalla koonnostehoste, osoittamalla Alku-ponnahdusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto:

  • Osoittamalla: Koonnos toistetaan osoitettaessa.

  • Koonnoksessa [numero]: Koonnos toistetaan samaan aikaan edeltävän koonnoksen kanssa.

  • Koonnoksen jälkeen [numero]: Koonnos toistetaan edellisen koonnoksen päätyttyä. Säädä viivettä Viive-kentän vieressä olevilla nuolilla.

Animaation poistaminen

Voit poistaa koonnostehosteen vaihtamalla koonnostehosteen asetukseksi Ei mitään.

 1. Valitse objekti, jota haluat muuttaa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Aloitus-, Lopetus- tai Toiminto-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy näitä välilehtiä, osoita Animaatio-painiketyökalupalkissa.

 3. Napauta Muuta ja valitse Ei mitään.