Diojen uudelleenjärjestäminen

Voit myös järjestää diat uudelleen rakenne-, hahmotelma- ja valopöytänäkymässä.

Diojen järjestyksen muuttaminen

Tee jokin seuraavista:

  • Rakenne- tai hahmotelmanäkymä: Vedä dia uuteen paikkaan diojen rakennenäkymässä.

  • Valopöytänäkymä: Vedä dia uuteen paikkaan.

Jos haluat valita useita dioja, vaihto-osoita vierekkäisiä dioja tai komento-osoita mitä tahansa dioja.