Esityksen muuttaminen vain-linkit- tai itsetoistuvaksi esitykseksi

Esitys on oletuksena asetettu siirtymään eteenpäin, kun osoitat diaa. Voit asettaa esityksen siirtymään eteenpäin vain, kun osoitat linkkiä, tai automaattisesti ilman, että käyttäjä tekee mitään.

Voit myös asettaa esityksen toistumaan automaattisesti, kun Keynote-tiedosto avataan.

Esityksen toistotavan muuttaminen

  1. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Dokumentti-välilehteä.

    Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Dokumentti-välilehteä, osoita Dokumentti-painiketyökalupalkissa.

  2. Osoita Esitystyyli-ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

    • Normaali: Siirrytään eteenpäin osoittamalla tai napauttamalla diaa.

    • Vain linkit: Dioja vaihdetaan vain, kun esittäjä (tai katsoja) osoittaa tai napauttaa linkkiä.

    • Itsetoistuva: Siirtyy automaattisesti eteenpäin ilman, että käyttäjä tekee mitään. Itsetoistuvat esitykset sopivat esimerkiksi infopisteisiin.