Keynote Remoten käyttäminen

Voit ohjata Macilla toistettavaa esitystä iOS-laitteen Keynoten kaukosäädinominaisuudella. Tätä varten iOS-laitteessa ja Macissa täytyy olla Keynote asennettuna ja Wi-Fi päällä.

Keynote-kaukosäädin käyttää Multipeer Connectivity -ominaisuutta, jonka ansiosta uudet iOS-laitteet ja Macit, joissa on uusin Keynote, voivat muodostaa Wi-Fi-yhteyden ollessaan lähellä toisiaan vaikka ne olisivat eri Wi-Fi-verkoissa. Jos vanhemmilla laitteilla tai Maceilla on ongelmia Keynote-kaukosäätimen käytössä Wi-Fin kautta, kokeile niiden yhdistämistä samaan Wi-Fi-verkkoon. Jos haluat lisätietoja, katso tämä Applen tukiartikkeli.

Laitteen määrittäminen kaukosäätimeksi Macissa toistettavalle esitykselle

 1. Avaa Keynote iPadissa, iPhonessa tai iPod touchissa, jota haluat käyttää kaukosäätimenä.

 2. Napauta esitysnäkymässäKaukosäädin-painike ja napauta sitten Jatka.

  Laitteessa näkyy nyt Ota kaukosäädin käyttöön -näyttö.

 3. Avaa Keynote Macissa ja valitse Keynote > Asetukset (näytön yläreunassa olevasta Keynote-valikosta).

 4. Osoita Asetukset-ikkunassa Kaukosäätimet ja valitse Salli.

 5. Osoita kaukosäätimenä käytettävän laitteen vieressä Linkitä.

  Macin ja laitteen näyttöön tulee näkyviin nelinumeroinen koodi.

 6. Varmista, että nelinumeroiset koodit vastaavat toisiaan, osoita Vahvista ja sulje Keynote-asetukset.

Kun laite on linkitetty, voit ohjata esitystä kaukosäädinlaitteelta.

Esityksen ohjaaminen laitteelta

 1. Avaa esitys Macissa.

 2. Avaa Keynote iPadissa, iPhonessa tai iPod touchissa, jota haluat käyttää kaukosäätimenä.

 3. Napauta esitysnäkymässäKaukosäädin-painike.

 4. Napauta Toista.

 5. Hallitse esityksen toistoa tekemällä jokin seuraavista:

  • Seuraavaan diaan siirtyminen: Napauta diaa tai pyyhkäise vasemmalle dian poikki iOS-laitteella.

  • Edelliseen diaan siirtyminen: Pyyhkäise oikealle dian poikki iOS-laitteella.

  • Toiseen diaan siirtyminen: Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa dian numeroa ja napauta sitten diaa, jonka haluat näyttää.

  • Esityksen toiston lopettaminen: Napauta Toiston lopetus -painike.

 6. Jos haluat muuttaa sitä, mitä kaukosäädinlaitteessa näkyy esityksen aikana, tee jokin seuraavista:

  • Nykyisen dian, seuraavan dian tai esittäjän muistiinpanojen näyttäminen: Napauta Asettelu-painike ja valitse sitten asettelu.

  • Ajastimen ja nykyisen ajan näytön välillä vaihtaminen: Napauta näytön yläreunassa näkyvää aikaa tai ajastinta.

Kaukosäädinlaitteeseen linkitettyjen esityslaitteiden vaihtaminen

 1. Avaa Keynote iPadissa, iPhonessa tai iPod touchissa, jota käytät kaukosäätimenä.

 2. Napauta esitysnäkymässäKaukosäädin-painike.

 3. Napauta Laitteet ja tee jokin seuraavista:

  • Toisen esityslaitteen lisääminen: Napauta Lisää laite ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

  • Eri esityslaitteeseen vaihtaminen: Napauta eri laitteen nimeä ja napauta sitten OK.

  • Esityslaitteen poistaminen: Pyyhkäise laitteen nimen poikki ja napauta sitten Poista.

Kaukosäädinlaitteen linkityksen poistaminen Macista

 1. Avaa Keynote Macissa.

 2. Valitse Keynote > Asetukset (näytön yläreunassa olevasta Keynote-valikosta).

 3. Osoita Asetukset-ikkunassa Kaukosäätimet ja valitse Salli.

 4. Osoita laitteen vieressä Poista linkki.

Jos et halua käyttää mitään kaukosäädintä, mutta et halua poistaa jo linkitettyjen laitteiden linkkiä, voit myös poistaa Salli-asetuksen valinnan. Valitse uudelleen Salli, kun haluat jälleen käyttää laitetta.

Huomaa: Vanhaa Keynote Remote -ohjelmaa, joka oli aiemmin saatavilla App Storesta, ei enää tueta.